Het laatste nieuws

Het Vierde Huis in de spotlights op ‘Gemeenten van de Toekomst’

datum 3-11-2015

Sinds dit jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Door deze decentralisaties in het sociaal domein staan gemeenten voor een enorme uitdaging. Het webplatform 'Gemeenten van de Toekomst' van het ministerie van BZK ondersteunt gemeenten bij deze verandering. Gemeenten kunnen hier alles vinden over de decentralisaties, zoals goede voorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten. Onlangs ging Gemeenten van de Toekomst in gesprek met Hilmar Giesen van Het Vierde Huis.

Lees verder


Urgentiewijzer vernieuwd

datum 14-7-2015

Sinds 9 juli is de vernieuwde Urgentiewijzer.nl beschikbaar. De Urgentiewijzer voldoet nu weer volledig aan de wet- en regelgeving van de nieuwe huisvestingswet. Het Vierde Huis zet de Urgentiewijzer in als hulpmiddel voor woningzoekenden die urgentie willen aanvragen, in 6 gemeenten.

Wanneer krijgt iemand voorrang?

In veel gemeenten zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen als zij zoeken naar een woning. Wie zelf zijn (of haar) huisvestingsprobleem niet kan oplossen en buiten zijn eigen schuld in de problemen is gekomen, kan een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen.

Kans inschatten en eenvoudig aanvragen

De Urgentiewijzer van Het Vierde Huis is een hulpmiddel om vooraf in te schatten of iemand kans maakt op urgentie. Na het beantwoorden van een paar vragen, ziet de woningzoekende of hij kans maakt op voorrang. Hij kan dan meteen besluiten of hij inderdaad een urgentie-aanvraag wil doen. Alles verloopt daarbij digitaal, ook het inzenden van de benodigde documenten en een eventuele betaling.

Als de aanvraag compleet is, wordt vervolgens op grond van de huisvestingsverordening en de regels van de gemeente bepaald of de situatie ernstig genoeg is om met voorrang te kunnen reageren op woningen.

6 gemeenten

De Urgentiewijzer is op dit moment in gebruik voor de gemeenten Alkmaar, Almere, Bunnik, Heerhugowaard, Utrecht en Zeist.

Lees verder


Over Het Vierde Huis

Het Vierde Huis helpt bij onalledaagse woonproblemen

Het Vierde Huis is bewezen expert op het gebied van wooncoaching. Door jarenlange ervaring en onderzoek op het gebied van wonen en zorg, kent Het Vierde Huis uw doelgroep, de regels en de weg in het proces door en door.
Lees verder