Het laatste nieuws

Taakstelling statushouders in Utrecht behaald door goede samenwerking

datum 1-2-2016

wachtrij vooraan

Afgelopen jaar heeft Het Vierde Huis de huisvesting van statushouders (asielzoekers) in de gemeente Utrecht gecoördineerd. Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, de 'taakstelling statushouders ', wordt opgelegd door de overheid.  Door een goede onderlinge samenwerking tussen Het Vierde Huis en de gemeente Utrecht, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk, is deze taakstelling in 2015 met succes behaald.

Lees verder


Het Vierde Huis in de spotlights op ‘Gemeenten van de Toekomst’

datum 3-11-2015

Sinds dit jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Door deze decentralisaties in het sociaal domein staan gemeenten voor een enorme uitdaging. Het webplatform 'Gemeenten van de Toekomst' van het ministerie van BZK ondersteunt gemeenten bij deze verandering. Gemeenten kunnen hier alles vinden over de decentralisaties, zoals goede voorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten. Onlangs ging Gemeenten van de Toekomst in gesprek met Hilmar Giesen van Het Vierde Huis.

Geen discussie over onafhankelijkheid

Hilmar Giesen, service coördinator bij Het Vierde Huis, legt uit waarom het nuttig is voor gemeenten om hulp in te schakelen van Het Vierde Huis als onafhankelijke expert: ‘Woonvraagstukken liggen politiek vaak gevoelig. Gemeenten besteden dit graag uit, zodat er geen discussie kan ontstaan over onafhankelijkheid. Ook hebben gemeenten niet altijd de capaciteit in huis, bijvoorbeeld vanwege personeelsbezuinigingen of wisselende werkdruk. Door onze jarenlange ervaring, kent Het Vierde Huis de verordeningen en zijn we op de hoogte van de specifieke regelgeving van gemeenten'.

Lees hier het complete artikel...

Lees verder


Over Het Vierde Huis

Het Vierde Huis helpt bij onalledaagse woonproblemen

Het Vierde Huis is bewezen expert op het gebied van wooncoaching. Door jarenlange ervaring en onderzoek op het gebied van wonen en zorg, kent Het Vierde Huis uw doelgroep, de regels en de weg in het proces door en door.
Lees verder