Gemeente Alkmaar

Urgentie
Het Vierde Huis behandelt de urgentieaanvragen voor de gemeente Alkmaar.

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Het ontvangen van een urgentie is alleen mogelijk voor zeer specifieke noodgevallen. Er moet een probleem zijn dat zodanig ernstig is dat dit op korte termijn moet worden opgelost en waarvoor verhuizing naar een andere woning noodzakelijk is.
Urgentie is mogelijk in de volgende situaties:


   Situatie Omschrijving 
 Verblijf in tijdelijke opvang  U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. U woont daarom nu in een tijdelijke opvang en u wilt weer zelfstandig wonen.
 2  Mantelzorg U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het noodzakelijk dichter bij die andere persoon te gaan wonen.
 3  Medische en/of sociale indicatie  U heeft medische problemen waardoor de huidige woning niet meer geschikt is, of uw woonsituatie is zo verstoord dat er zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke belasting is. Verhuizen naar een andere woning is noodzakelijk om het probleem op te lossen.
 4  Onbewoonbare woning U kunt de woning niet meer gebruiken omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.
 5 Calamiteit  Uw woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming).

Daarnaast is een urgentie alleen mogelijk als uw inkomen passend is voor een sociale-huurwoning.

Dat betekent dat uw inkomen in ieder geval niet hoger mag zijn dan € 40.349 (peildatum  2017), maar de exacte inkomensgrens is afhankelijk van uw leeftijd en het aantal personen in uw huishouden. Zie de informatie over inkomen op de website www.svnk.nl onder Veelgestelde vragen.

Let op: voor mensen die urgentie aanvragen op medische gronden geldt geen inkomensgrens. Voor alle andere situaties is urgentie dus (in principe) niet mogelijk. Het heeft dan geen zin om een afspraak te maken voor een kansadviesgesprek. U dient zelf naar een oplossing te zoeken.

Een andere woning in de regio Alkmaar kunt u bijvoorbeeld vinden via de website www.svnk.nl. Zie ook de informatie op de website van de gemeente.

Kansadviesgesprek
Als u zich in een van bovenstaande situaties bevindt,  maakt u mogelijk kans op urgentie. Om te weten of u kans maakt op urgentie, kunt u een kansadviesgesprek aanvragen. In dit gesprek wordt samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt dit gesprek hier plannen.

Let op: u kunt alleen een kansadviesgesprek aanvragen als u in de gemeente Alkmaar woont en u zich in een van bovenstaande situaties bevindt.

Let op: Als u mantelzorg krijgt of verleent, hoeft u niet aan deze voorwaarde te voldoen.

Wat is de procedure?
Na de ontvangst van uw complete aanvraag maakt een medewerker van Het Vierde Huis een afspraak met u voor een telefonisch urgentiegesprek. Tijdens dit gesprek worden aanvullende vragen over het woonprobleem gesteld. En u krijgt de gelegenheid om uw woonprobleem toe te lichten. Het urgentiegesprek duurt ongeveer 30 minuten.

De behandeltermijn van uw urgentieaanvraag - als u deze compleet heeft aangeleverd - bedraagt 8 weken. Binnen deze termijn ontvangt u de beschikking met het besluit.

Meer informatie?
Algemene informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van urgentie kunt u contact opnemen met de gemeente Alkmaar. Bereikbaar op 14 072 (toets alleen de vijf cijfers 14 072 in, u hoeft hier geen netnummer voor te zetten).

Mantelzorg
Als u mantelzorg verleent of ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden ook voor een urgentie in aanmerking komen. Wanneer u een urgentie aanvraagt en de aanvraag is compleet, zal uw aanvraag vervolgens onderzocht worden door het WMO-loket van de gemeente Alkmaar. De WMO consulent zal vervolgens een advies uitbrengen. 

Aangepaste woningen

Als u een aangepaste woning nodig heeft (bijvoorbeeld een rolstoelwoning), dan kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente Alkmaar.
Ook voor het aanvragen van aanpassingen in uw huidige woning kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente Alkmaar.
Als het niet mogelijk is om uw woning aan te passen, kunt u eventueel urgentie aanvragen.