Woonlastenfonds

Nabetaling uit het Woonlastenfonds

In 2014 en 2015 is een oude rekenmethode gebruikt om de hoogte van de bijdrage uit het Woonlastenfonds vast te stellen. Dit hebben wij bij een controle ontdekt. Hierdoor hebben de meeste mensen die een bijdrage uit het Woonlastenfonds hebben aangevraagd een te hoog bedrag ontvangen. Wij vragen dit geld niet terug aan de mensen die hier voordeel van hebben gehad. 

Een kleine groep mensen heeft na de aanvraag in 2014 of 2015 een te laag bedrag ontvangen of heeft op de aanvraag een onterechte afwijzing gekregen. Als deze situatie voor u geldt heeft u inmiddels een brief van ons ontvangen. Hebt u te weinig ontvangen? Dan krijgt u het bedrag dat u te weinig hebt ontvangen alsnog uitbetaald. Is uw aanvraag ten onrechte afgewezen? Dan krijgt u het bedrag waar u recht op hebt alsnog uitbetaald. Ook staat in de brief hoe u verlenging kunt aanvragen. 

De regeling Woonlastenfonds is op 3 december 2015 geëindigd. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Voor de mensen die vóór 3 december 2015 een bijdrage hadden uit het Woonlastenfonds geldt een afbouwregeling.

Afbouw gebruik Woonlastenfonds 

Op 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart. Het belangrijkste uitgangspunt bij de afbouw is dat de huidige gebruikers niet in de financiële problemen komen. Daarom biedt de gemeente extra ondersteuning en wordt er nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals U Centraal en de Buurtteams. Hier kunt u terecht voor financiële ondersteuning en advies. 

Uw maandelijkse bijdrage verandert vanaf 1 januari 2018 als:

U een woning huurt met een huurprijs boven de aftoppingsgrens:

Klik hier voor meer informatie.

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 juli 2016 veranderd als: 

U een woning huurde met een huurprijs onder de aftoppingsgrens:

Klik hier voor meer informatie.

Uw maandelijkse bijdrage verandert voorlopig niet als:

U een aangepaste woning of een 65+ woning huurt. 

Na 1 juli 2016 ontvangt u nog 5 jaar de maandelijkse bijdrage, als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt. Na deze 5 jaar ontvangt u geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Heeft u een huur boven de aftoppingsgrens en ontvangt u huurkorting dan wordt de maandelijkse bijdrage eenmalig aangepast vanaf januari 2018. Daarna ontvangt u tot en met 30 juni 2021 deze bijdrage als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds? 

Voor de berekening van de bijdrage wordt er gekeken naar de verhouding tussen uw huur en uw inkomen. Het inkomen is vergelijkbaar met uw belastbaar jaarinkomen voor de Belastingdienst. 

Aanvragen Woonlastenfonds

U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Als u in het afgelopen jaar al een bijdrage uit het woonlastenfonds ontving, kunt u een verlenging van deze bijdrage aanvragen. U kunt dit doen vanaf 1 juli 2017. Als u geen verlenging aanvraagt voor 1 juli 2018, stopt de bijdrage uit het Woonlastenfonds. U kunt een verlenging aanvragen via https://www.woonlastenfonds-subsidies.nl/.

Heeft u een vraag? 

Mogelijk vindt u het antwoord bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag of informatie hier niet vermeld, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.

<< terug