Welkom bij Het Vierde Huis

Als je dringend op zoek bent naar een woning, heb je soms een verklaring nodig van de gemeente. Daarin staat bijvoorbeeld dat je aan de voorwaarden voldoet voor een woning met aanpassingen. Of dat je door je situatie voorrang hebt op het vinden van een woning.

Het aanvragen van een verklaring kan best ingewikkeld zijn. Heel veel mensen zijn op zoek naar een huis. Gemeenten hebben daarom allerlei regels om te bepalen wie voorrang krijgt of niet.

Wij ondersteunen een aantal gemeenten bij urgente woonproblemen: we helpen woningzoekenden bij het aanvragen van de verklaringen die ze nodig hebben. We kennen de regels van de gemeentes, en werken altijd volgens dezelfde aanpak. Zo zorgen we voor een eerlijke en gelijke behandeling voor iedereen. Kies hier je gemeente, en bekijk of we je kunnen helpen.

Wij werken onder andere voor: