Het laatste nieuws

Een systeem dat uw urgentiedienstverlening kan verbeteren?

datum 19-9-2019

Het Voorrangssysteem van WoningNet/Het Vierde Huis is een systeem waarmee een gemeente (of een andere partij) op een efficiënte, gebruiksvriendelijke en veilige manier urgentie-aanvragen kan registreren, beoordelen en workflowmanagement kan inrichten binnen de AVG-richtlijnen.

Het aanvragen van een urgentie en de behandeling daarvan zijn in veel gemeenten ingewikkelde processen. Er zijn veel partijen bij betrokken en voldoen aan de AVG richtlijnen is ingewikkeld. Al was het alleen al om de grote hoeveelheden documenten die heen en weer worden gestuurd vanuit verschillende systemen.

Het Vierde huis heeft hiervoor dé oplossing: het Voorrangssysteem (VRS). Eén systeem waarin alle partijen die een rol spelen bij de aanvraag en de behandeling van een urgentie aanvraag samen werken.


Lees verder


Kennissessie terugblik

datum 19-6-2019

Wat kun je doen voor spoedzoekers?
De druk op de sociale woningmarkt is groot. Bij diverse gemeenten leeft de vraag: hoe ga je om met woningzoekenden die wel een woonprobleem hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie (spoedzoekers)?

Kennisevent spoedzoekers
Op dinsdagmiddag 11 juni jl. organiseerde Het Vierde Huis in samenwerking met de gemeente Utrecht het kennisevent Spoedzoekers. Om kennis te delen en aanwezigen te inspireren over verschillende initiatieven in gemeenten. Gemeenten bepalen in hun beleid wie in aanmerking komt voor urgentie. Voorrang geven aan de een, betekent langer wachten voor de ander.

Download hier de presentaties van alle gastsprekers. Of bekijk het filmpje van die middag hier.

Presentatie 1 ‘Het Corporatiehotel in Utrecht’
Gastspreker Lonieke Castelijn van Stichting De Tussenvoorziening vertelde over het Corporatiehotel in Utrecht. Dit initiatief bestaat al twintig jaar met succes. Het Corporatiehotel is bedoeld voor mensen uit Regio Utrecht die in een onacceptabele woonsituatie verkeren en dreigen dakloos te worden en niet op een andere manier in aanmerking komen voor een woning. Vaak gaat het om mensen die door een scheiding tijdelijk extra kwetsbaar zijn.

Stap naar rust en stabiliteit
Het is een ‘preventieve voorziening’, die met 45 wooneenheden een eerste stap naar rust en stabiliteit biedt. Het doel is om met tijdelijk wonen en lichte ondersteuning hun leven weer stabiel te krijgen. En ze na 1 jaar uit te laten stromen naar eigen woonruimte. De Tussenvoorziening werkt hiervoor samen met een woningcorporatie, Het Vierde Huis (WoningNet) en de gemeente Utrecht. Gemiddeld stroomt 85% van de mensen na 1 jaar positief uit.  

Presentatie 2 ‘Ruggensteunregeling in Haarlemmermeer’
Bart Kessels van de gemeente Haarlemmermeer sprak over hun initiatief ‘Estafette’. Dit is een voorziening met 18 woningen die tijdelijk verhuurd worden aan eenoudergezinnen die dakloos dreigen te worden. Woningcorporatie Ymere en de gemeente Haarlemmermeer werken nauw samen in deze pilot, die in 2017 is gestart.
Het zoekprofiel van de huurders wordt omschreven als ‘midstay’. Dit betekent dat ze maximaal twee jaar in de Estafette kunnen wonen.  

Extra inschrijfduur
De ruggensteunregeling betekent dat woningzoekenden met het zoekprofiel ‘midstay’ een extra inschrijfduur van tien jaar krijgen. Een jaar nadat het huurcontract is ingegaan, gaat deze extra inschrijfduur in die alleen te verzilveren is in de gemeente Haarlemmermeer. Huurders krijgen deze extra jaren alleen, als ze kunnen aantonen dat ze voldoende hebben gezocht naar eigen woonruimte. Bewoners die na twee jaar nog geen eigen woning hebben gevonden, krijgen van Ymere een eenmalig woningaanbod. Waarbij dezelfde spelregels gelden als voor iedere andere nieuwe huurder van Ymere: geen huurschuld, geen woonfraude of een verleden met overlast.

Presentatie 3 ‘Spoedzoekers Leger des Heils’
Marjan Oosterhuis belichtte in het kort hoe het Leger des Heils in contact komt met spoedzoekers en hun rol daarin.  

Presentatie 4 ‘Heeft een spoedzoeker juridisch bestaansrecht?’
Gerard Scholten, advocaat bij Tomlow Advocaten, vroeg zich juridisch gezien af welke mogelijkheden en welke beperkingen de Huisvestingswet (HvW) biedt voor spoedzoekers. Op dit moment zijn oplossingen en initiatieven voor spoedzoekers juridisch niet altijd goed geregeld.  

Hoe kan de positie voor spoedzoekers verbeteren?
‘Door meer woningen te bouwen’, aldus Gerard. Waarna Gerard direct aanvulde, dat deze oplossing natuurlijk niet makkelijk te realiseren is. Een andere oplossingsrichting binnen de wet- en regelgeving kan zijn om sommige woningen uit te zonderen van huisvestigingsvergunningen. Zodat andere woningzoekenden, die niet urgent zijn of met spoed zoeken, voor deze woningen worden uitgesloten en geen bezwaar kunnen aantekenen. Gemeenten moeten dan nog steeds wel bepalen wie voor deze woningen in aanmerking komen. Op deze manier is het juridisch goed geregeld.

Inspiratie en nuttige informatie

Na de geslaagde bijeenkomst werd met elkaar nagepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. Een greep uit de reacties:

  • ‘Ik ben geïnspireerd door de initiatieven.’
  • ‘Vooral de juridische blik en wet- en regelgeving voor spoedzoekers vond ik interessant.’
  • ‘Heb er veel van geleerd waar ik in de dagelijkse praktijk iets mee wil en kan’  

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Of meer weten over onze urgentiedienstverlening? Stuur dan een e-mail naar communicatie@woningnet.nl.  

Tot bij de volgende kennissessie!

Lees verder


Over Het Vierde Huis

Het Vierde Huis helpt bij onalledaagse woonproblemen

Het Vierde Huis is bewezen expert op het gebied van wooncoaching. Door jarenlange ervaring en onderzoek op het gebied van wonen en zorg, kent Het Vierde Huis uw doelgroep, de regels en de weg in het proces door en door.
Lees verder