Urgentie

Voor de gemeente De Ronde Venen verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?

Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de woningbehoefte van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

– U bent minimaal 18 jaar;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingeschreven in de Basisregistratie Personen van één van de gemeenten in de woningmarktregio;
– Uw huidige woonruimte is volgens het bestemmingsplan aangewezen of bestemd voor permanente bewoning;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,-;
– Het woonprobleem is ontstaan in de gemeente De Ronde Venen;
– U reageert actief op het woningaanbod via WoningNet en heeft geen passende woonruimte geweigerd;

In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?

Via de urgentiewijzer kunt u nagaan of u een kans maakt op een urgentieverklaring. Aan het eind van de urgentiewijzer kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden telefonisch plaats.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente De Ronde Venen. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. 

Na het gesprek kunt u de definitieve aanvraag indienen. U moet dan uw aanvraag verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten betalen. 

Het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag kost € 150. Dit bedrag moet, voordat het aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Wat is de procedure?

Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van. Op basis van de aangeleverde informatie legt Het Vierde Huis een advies voor aan de urgentiecommissie West-Utrecht, die over de aanvraag beslist.

Hoe vraag ik urgentie aan voor de gemeente De Ronde Venen?
Via de website www.urgentiewijzer.nl kunt u een urgentieaanvraag indienen. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden.

Hoeveel kost een urgentieaanvraag?
In de gemeenten De Ronde Venen kost een aanvraag € 150.

Dit bedrag moet, voordat het digitale aanvraagformulier kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Meer informatie?

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.