Urgentie
Het Vierde Huis verzorgt voor de gemeente Almere de administratieve afhandeling van urgentieaanvragen. 

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen. 

In dit filmpje vindt u meer informatie over de urgentieregeling in de gemeente Almere.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U bent minimaal 18 jaar;
- U bent minimaal 2 jaar onafgebroken ingezetene van gemeente Almere;
- U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
- Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 46.000,-
- U heeft het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd;
- U heeft de afgelopen 2 jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde problematiek;
- U heeft geen schulden of u kunt aantonen dat u uw schulden voldoende heeft geregeld. 

Ik voldoe niet aan deze voorwaarden.
Als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan heeft het geen zin om een urgentieverklaring aan te vragen. Wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn om woonruimte te vinden, klikt u dan hier

Ik voldoe wel aan deze voorwaarden. 
Als u wel aan deze voorwaarden voldoet, kunt u via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. Afhankelijk van uw situatie, gelden er andere voorwaarden. Als u na het doorlopen van de urgentiewijzer denkt dat u kans maakt, dan kunt u een aanvraag urgentie indienen. Het aanvragen van een urgentie kost € 50,00. 

Ik twijfel of ik voldoe aan de voorwaarden.
Als u twijfelt of u aan de algemene voorwaarden voldoet of als u meer informatie wilt over de procedure en de documenten die u moet aanleveren, dan kunt u een urgentie advies gesprek aanvragen. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Dit gesprek vindt telefonisch plaats en er zijn geen kosten verbonden. U kunt hier zelf een afspraak maken.

Heeft u een vraag?
Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag 08:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 0900 - 360 00 36  (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.

<< terug