Corporatiehotel

Wat is het Corporatiehotel

Het Corporatiehotel biedt tijdelijke woonruimte aan dakloze woningzoekenden uit de regio Utrecht. Het Corporatiehotel kent 2 locaties. Het Corporatiehotel kan woonruimte bieden aan alleenstaanden of gezinnen die bestaan uit maximaal 3 personen. U kunt geen huisdieren meenemen. Het doel van het Corporatiehotel is om het leven weer stabiel te krijgen en daarna uit te stromen naar een eigen woonruimte.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor instroom bij het Corporatiehotel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bent minimaal 23 jaar.
U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een gemeente in de regio Utrecht
U staat ingeschreven op WoningNet regio Utrecht. Uw inschrijftijd is minder dan 8 jaar.
U verblijft rechtmatig in Nederland. 
U heeft geen schulden of heeft een afbetalingsregeling getroffen. Als u nog geen afbetalingsregeling heeft getroffen moet u kunnen aantonen dat u binnen 1,5 jaar een afbetalingsregeling kan regelen.
U heeft een vast inkomen. Uw inkomen is netto lager dan € 1.300,-- per maand (voor één persoon) of € 1.900,-- (bij een meerpersoonshuishouden). Als u nog niet over een inkomen beschikt dan moet u kunnen aantonen dat u binnenkort een inkomen heeft.
U kunt zich in de Nederlandse taal uitdrukken
U heeft geen acute verslavingsproblematiek
U heeft geen acute psychiatrische problematiek
U heeft in het recent verleden geen woningoverlast veroorzaakt.

Intake bij de Tussenvoorziening

Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening zal een gesprek met u voeren, waarbij er wordt gekeken of het wonen in het Corporatiehotel mogelijk is. In dit gesprek wordt er onder andere gekeken of:
U in staat bent uw eigen huishouden te verzorgen
U in staat bent een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat

Aanvragen

Woont u in de regio Utrecht en wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke woonruimte bij Het Corporatiehotel dan kunt u een aanvraag indienen. Vul het aanvraagformulier Corporatiehotel volledig in en mail dit met de bewijsstukken naar corporatiehotel@hetvierdehuis.nl

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Tussenvoorziening  (https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/wonen/corporatiehotel-1/). Daarnaast kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, 08:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.