Een woning zoeken zonder urgentie

U kunt uiteraard wel blijven reageren op woningen die aangeboden worden in WoningNet, ook al heeft u geen urgentiestatus. U heeft alleen geen voorrang op andere woningzoekenden. Daarom is het aan te raden uw kansen te vergroten door woningen te kiezen waar minder mensen op afkomen. 

Het lotingsegment

Sinds januari 2015 wordt 50% van het aanbod sociale huurwoningen verloot. Voor meer informatie zie www.woningnetalmere.nl/uitleg

Kansen vergroten sociale huurwoningen

Op advertenties voor appartementen zonder lift reageren vaak minder mensen. Zeker als het wat kleinere appartementen betreft. Regelmatig worden deze verhuurd aan woningzoekenden die nog niet lang zijn ingeschreven bij WoningNet. dat geldt ook voor 55+ woningen, maar het is natuurlijk alleen zinvol daarop te reageren als u 55 jaar of ouder bent. Op WoningNet kunt u zien hoeveel mensen al gereageerd hebben op een woning. De tip is zo laat mogelijk te reageren waardoor u kunt kiezen voor woningen die dan het minst aantal reacties hebben. 

Kansen vrije sector woningen

Voor sommige woningzoekenden zijn woningen die te huur worden aangeboden in de vrije huursector een alternatief. Corporaties adverteren regelmatig huurwoningen met een huur net boven de sociale huurgrens. Daarbij moet echter wel een minimale inkomenseisen worden voldaan. Als een tussen oplossing is het huren van een kamer wellicht een mogelijkheid. Daar kunt u redelijk snel voor in aanmerking komen. 

Andere mogelijkheden:

- www.kamernet.nl- www.kamermetkansen.nl- www.dmgo.nl- www.kamerhuuralmere.nlWijkteams van de Gemeente Almere

Indien u vragen heeft over zorg en ondersteuning in Almere, dan kunt u contact opnemen met uw eigen wijkteam medewerker, zie www.wijkteamsalmere.nl voor meer informatie.

<< terug