Veelgestelde vragen

Woonlastenfonds

Hoe kan ik een verlenging van mijn bijdrage uit het Woonlastenfonds aanvragen?

Via www.woonlastenfonds-subsidies.nl kunt u digitaal een aanvraag voor verlenging indienen en de bewijsstukken uploaden. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen. U kunt wel een verlenging aanvragen als u eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Wanneer vindt de betaling van het Woonlastenfonds plaats?

Het Vierde Huis streeft ernaar om de betalingen op de laatste donderdag van iedere maand uit te voeren. Het bedrag zal dan uiterlijk 1 of 2 dagen later op uw rekening staan.

Wat betekent de afbouw van het Woonlastenfonds?

Eind 2015 is besloten dat het Woonlastenfonds gaat stoppen en in 5 jaar wordt afgebouwd. Sinds 3 december 2015 is het niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen als u niet eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Vanaf 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart voor de huidige gebruikers. Vanaf 1 juli 2021 ontvangen de huidige gebruikers geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Waarom stopt het Woonlastenfonds?

Als iedereen die recht heeft op woonlastenfonds een bijdrage krijgt, dan wordt de regeling onbetaalbaar. Ook heeft de gemeente Utrecht een nieuwe Armoedeaanpak en past deze regeling niet in de uitgangspunten hiervan. De gemeente wil zoveel mogelijk mensen ondersteuning bieden zodat ze zichzelf financieel kunnen redden. Een ander uitgangspunt is dat de aanpak eenvoudiger moet worden met minder regels en regelingen. Om deze redenen is er besloten om het woonlastenfonds af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten.

Wanneer is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart?

De afbouw van het Woonlastenfonds is gestart op 1 juli 2016. 

Kan ik nog een nieuwe aanvraag doen?

Nee dat kan niet meer. Nieuwe aanvragen konden ingediend worden tot 3 december 2015. U kunt alleen een verlenging aanvragen als u eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Moet ik nu nog steeds elk jaar mijn aanvraag Woonlastenfonds verlengen?

Ja elk jaar kunt u een verlenging indienen via www.woonlastenfonds-subsidies.nl. Uw recht op de bijdrage wordt dan opnieuw bepaald. Als u voor het subsidiejaar 2018/2019 geen verlenging aanvraagt voor 1 juli 2019, stopt de bijdrage uit het Woonlastenfonds.

Wat zijn aftoppingsgrenzen? 

De overheid hanteert de 'aftoppingsgrens' bij het vaststellen van de huurtoeslag.  Over de huur die u boven deze grens betaalt krijgt u geen huurtoeslag.

Huurders boven de aftoppingsgrens hebben een huurprijs:

Huurders onder de aftoppingsgrens hebben een huurprijs:

Hoe ziet de afbouwregeling eruit? 

De afbouwregeling hangt af van de huursituatie. We onderscheiden hierin 3 groepen:

Groep 1:  huurders met een huurprijs in 2016 boven de aftoppingsgrens

Dit zijn huurders waarvoor geldt dat de

Uw maandelijkse bijdrage verandert vanaf 1 januari 2018 als u huurkorting heeft ontvangen. De bijdrage van huurders die voor 1 juli 2018 tussen €11 en €75 ontvangen, wordt vanaf 1 juli 2018 in 3 jaar met gelijke delen afgebouwd. Klik hier voor meer informatie.

Groep 2: huurders met een huurprijs onder de aftoppingsgrens

Dit zijn huurders waarvoor geldt dat de

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 juli 2016 veranderd. De bijdrage wordt in 5 jaar met gelijke delen afgebouwd. Klik hier voor meer informatie.

De afbouwregeling voor deze groep ziet er als volgt uit:

Groep 3: huurders met een speciale woning

Deze huurders wonen in een aangepaste woning of in een 65+ woning.

Vanwege het bijzondere woningtype (bijvoorbeeld aangepast voor rolstoelgebruik) heeft deze groep een relatief hoge huur, waardoor een bijdrage noodzakelijk is. Voor deze huurders verandert er niets, zij blijven de komende 5 jaar de maandelijkse bijdrage ontvangen. Na 5 jaar ontvangen zij geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Wanneer stopt  de afbouwregeling?

Vanaf 1 juli 2021 ontvangen huurders geen maandelijkse tegemoetkoming meer. 

Waarom ontvang ik een lagere bijdrage?

Eind 2015 heeft de gemeente besloten dat het Woonlastenfonds gaat stoppen. Omdat zij niet wil dat u hierdoor in de financiële problemen komt, krijgt u 5 jaar de tijd om te wennen aan een steeds lagere bijdrage. Hiermee kunt u zich voorbereiden op uw nieuwe financiële situatie.  

Ik kom in financiële problemen door een lagere bijdrage. Wat nu? 

De gemeente wil voorkomen dat er bij mensen financiële problemen ontstaan door de afbouw van het Woonlastenfonds en zet waar nodig begeleiding in. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals de Buurtteams en U Centraal, waar u als inwoner terecht kunnen voor financiële ondersteuning en advies. U kunt contact opnemen met uw Buurtteam of met U Centraal.

Waar vind ik informatie voor hulp?

Op de website van U Centraal staat meer informatie over hulp bij financiële problemen. Hier vindt u ook een aanbod van bijeenkomsten en cursussen op financieel gebied. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact over uw eigen financiële situatie, neemt u dan contact op met uw buurtteam.

Waar vind ik meer informatie over de afbouw van het Woonlastenfonds?

Op de websites van de gemeente Utrecht en het Vierde Huis staat meer informatie over de afbouw van het Woonlastenfonds. Staat uw vraag of informatie hier niet vermeld, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.

<< terug