Huisvesten bijzondere doelgroepen

Het Vierde Huis bemiddelt woningzoekenden die niet zelfstandig in aanmerking komen voor een reguliere woning. Mensen die kunnen uitstromen uit een maatschappelijke instelling bijvoorbeeld, maar ook ex-gedetineerden en statushouders (asielzoekers). Wij werken hiervoor samen met het GGD, COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), Vluchtelingenwerk Nederland, Vrouwenopvang, Exodus en het Corporatiehotel.

Uitgelicht: huisvesten statushouders

Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning – zogenoemde statushouders – is het vinden van een eigen woonruimte een essentiële stap om deel te nemen aan de maatschappij.

Ieder half jaar legt het Rijk alle gemeenten een huisvestingstaakstelling op, een regievoerder van COA wijst vervolgens statushouders toe per gemeente. Binnen twaalf weken moet er voor iedere statushouder passende huisvesting zijn gevonden.

Onze ervaring leert dat voor het huisvesten van statushouders een intensieve aansturing en goede onderlinge samenwerking nodig is. Het Vierde Huis coördineert de huisvesting van statushouders, van aanmelding tot contracttekening:

<< terug


Het Vierde Huis verzorgt woonprojecten voor: