Waarom heb ik zo'n vergunning nodig?

Vanaf 1 juli 2015 is een huisvestingsvergunning verplicht, als u in een sociale huurwoning gaat wonen. Een huisvestingsvergunning is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om de woning te betrekken. Een sociale huurwoning is een woning die opnieuw verhuurd wordt voor een maandhuur van maximaal € 720,42.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig bij:

• sociale huurwoningen (nettohuur tot en met € 720,42).

Voor particuliere huurwoningen is de vergunningverlening uitbesteed aan Het Vierde Huis. Gaat u een woning van een corporatie huren, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Wat zijn de voorwaarden voor zo'n vergunning?

Algemene voorwaarden:

Extra voorwaarden bij voorrang wegens economische of maatschappelijke binding bij loting:

Extra voorwaarden bij voorrang wegens recht op huurtoeslag bij woningen met een huur t/m € 651,03:

Extra voorwaarden bij voorrang wegens urgentie:

Extra voorwaarden in geval van voorrang bij woningen voor bijzondere doelgroepen:

Extra voorwaarden bij voorrang vanwege de voordeelregeling:

Extra voorwaarden bij voorrang voor woningen met 4 of meer kamers:

Extra voorwaarden bij voorrang wegens doorstroming naar een woning met 4 of meer kamers :

Hoe vraag ik huisvestingsvergunning aan?

Bij particuliere huurwoningen loopt de vergunningverlening via Het Vierde Huis.
U kunt een vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en dient zowel door u als uw aanstaande verhuurder ondertekend te worden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier, inclusief alle bewijsstukken (zie aanvraagformulier) versturen naar  vergunning_almere@hetvierdehuis.nl.

Het Vierde Huis toetst vervolgens de aanvraag aan de voorwaarden. Wanneer de aanvraag volledig is en u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huisvestingsvergunning binnen 8 weken per post.  

Heeft u een vraag?

Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, 08:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 0900 - 360 00 36 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen. 

<< terug