Gemeente IJsselstein

Urgentie
Voor de gemeente IJsselstein behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen.

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U bent minimaal 18 jaar;
- U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente IJsselstein;
- U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
- Een verhuizing is binnen 6 maanden noodzakelijk;
- U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
- Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 48.655,-

Zie hierbij de voorwaarden waaraan alle urgentie aanvragen getoetst worden.

Kom ik in aanmerking voor deze verklaring en hoe vraag ik die aan?
Denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring dan kunt u voor meer informatie over het aanvragen van een urgentie een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden één keer per twee weken plaats op woensdagochtend aan de Overtoom 1 te IJsselstein.

U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente IJsselstein. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Als de medewerker van Het Vierde Huis u adviseert om een urgentieaanvraag in te dienen, dan kunt u dit via een aanvraagformulier doen.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Meer informatie?
Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.