Wat is het Laatste kansbeleid?

Het Laatste kansbeleid is de aanpak die Het Vierde Huis corporaties en gemeenten biedt om huisuitzettingen te voorkomen. Een huurder die ongewenst, sterk afwijkend woongedrag vertoont, krijgt met dit beleid een laatste kans aangeboden. Het Vierde Huis zorgt voor professionele bemiddeling, het op orde brengen van de financiële situatie en structurele gedragsverandering. Om terugval te voorkomen, begeleidt Het Vierde Huis huurders gedurende 2 jaar en wordt er een geschikte vorm van hulpverlening gezocht.

Aanpak
Het Laatste kansbeleid is uniek door de gezamenlijke aanpak met betrokken maatschappelijke instellingen. In een individueel begeleidingsplan wordt vastgelegd welke vorm van hulpverlening en woonbegeleiding de huurder moet accepteren. Als onafhankelijke partij controleert Het Vierde Huis de afspraken die gemaakt zijn tussen de huurder en de betrokken partijen. Wanneer een huurder zich niet aan de afspraken houdt, dan raakt hij of zij (alsnog) zijn huis kwijt. De huurder is dus zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van deze laatste kans.

Wanneer een Laatste kansbeleid?

Resultaten
Van alle deelnemers aan het Laatste kansbeleid sluit ruim 75% het traject succesvol af. Dit levert een woningcorporatie geld op, doordat ze niet hoeven uit te zetten. Huurders zijn na het afsluiten van een Laatste kanstraject vaak blij en leiden een geruster leven waarbij rust voor henzelf en hun omgeving ontstaan is.


Bekijk onze algemene video over het Laatste kansbeleid:


Bekijk deze video waarin ex-cliënten hun ervaringen delen over het Laatste kansbeleid:


Het Vierde Huis verzorgt woonprojecten voor: