Gemeente Lopik

Urgentie
Voor de gemeente Lopik verzorgt Het Vierde Huis de administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld of toedoen, financiële problemen of relatieverbreking waardoor minderjarige kinderen dakloos zouden kunnen worden of medische problemen.

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?
Via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis kunt u uw kansen op toekenning van een urgentieverklaring inschatten. Als u denkt dat u kans maakt, dan kunt u de aanvraag direct indienen.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraag, alle benodigde bewijsstukken en uw betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het Vierde Huis onderzoekt de aangeleverde informatie. Zo nodig wordt u voor een gesprek uitgenodigd of wordt een huisbezoek afgelegd. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan dan kunt u worden opgeroepen voor een medisch onderzoek.
Op basis van de aangeleverde informatie legt Het vierde huis een advies voor aan de Urgentiecommissie West-Utrecht, die over de aanvraag beslist. Normaliter krijgt u binnen acht weken schriftelijk bericht van de beslissing.
Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt u gevraagd de aanvullende stukken alsnog aan te leveren. De termijn van acht weken wordt dan opgeschort. Blijft u nalatig dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
                                                                                                      
Wat kost het indienen van een urgentieaanvraag?
Het in behandeling nemen van het aanvraagformulier kost € 150. Dit bedrag moet, voordat het digitale aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.
LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Heeft u een vraag?
Mogelijk vindt u het antwoord bij de Veelgestelde vragen.