Nieuws

Kennissessie terugblik

datum 19-6-2019

Wat kun je doen voor spoedzoekers?

De druk op de sociale woningmarkt is groot. Bij diverse gemeenten leeft de vraag: hoe ga je om met woningzoekenden die wel een woonprobleem hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie (spoedzoekers)?

Lees verder


Kennissessie Spoedzoekers

datum 22-5-2019

Het Vierde Huis nodigt je van harte uit voor de kennissessie Spoedzoekers op dinsdag 11 juni a.s. We organiseren dit samen met de gemeente Utrecht.

Lees verder


Nieuwsbrief januari 2019

datum 8-1-2019

Dit is de tweede nieuwsbrief, die u ontvangt vanuit Het Vierde Huis. Hiermee brengen we u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de urgentiedienstverlening. In deze nieuwsbrief blikken wij terug op 2018 en kijken wij alvast vooruit naar de plannen voor dit jaar.

Lees verder


Nieuwsbrief Het Vierde Huis

datum 1-8-2018

Dit is de eerste nieuwsbrief van Het Vierde Huis. Met deze nieuwsbrief brengen we je ieder kwartaal op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de urgentiedienstverlening.

Lees verder


Urgentiebeoordelingen en Urgentiewijzer live in gemeente Wijk bij Duurstede

datum 25-4-2018

Woningzoekenden in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen vanaf 1 maart 2018 terecht bij Het Vierde Huis voor ‘kans advies gesprekken’ en urgentiebeoordelingen.

Lees verder


Geslaagde kennissessie Urgentiedienstverlening op 12 oktober

datum 20-10-2017

Donderdag 12 oktober was een geslaagde middag met veel interactie tijdens kennissessie over Urgentiedienstverlening. Wilt u de presentaties nog eens nalezen en wat foto’s bekijken?
Lees verder


Kennissessie voor corporaties en gemeenten

datum 11-9-2017

Op 12 oktober 2017 organiseert Het Vierde Huis haar jaarlijkse kennissessie voor medewerkers en beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties. Experts delen hun ervaring en inzichten op de thema's nieuwe doelgroepen in urgentiebeleid en urgentievoorlichting.

Lees verder


Woningzoekende met indicatie krijgt voorrang op toegankelijke woning

datum 24-7-2017

Vanaf 1 juli 2017 reageren woningzoekenden met een fysieke beperking en indicatie  met voorrang op toegankelijke woningen in Utrecht. Dit zijn gelijkvloerse-, rollator- of rolstoeltoegankelijke woningen.

Lees verder


Laatste Kansbeleid; elke huurder een kans

datum 12-6-2017

De meeste huurders betalen op tijd de huur en geven geen overlast. Soms echter komen huurders in de problemen door psychosociale klachten of schulden. Huurachterstanden, vernielingen aan de woning en overlast kunnen dan het gevolg zijn. Voor deze huurders dreigt huisuitzetting. In een verplicht traject worden probleemhuurders begeleid om hun praktische en financiële huishouding op orde te brengen. Ruim 75% van de huurders krijgt hun leven weer op de rit.

Lees verder


Bezoek Het Vierde Huis op het VNG jaarcongres

datum 29-5-2017

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Het Vierde Huis is dit jaar wederom aanwezig op het VNG Jaarcongres. Op 13 & 14 juni vertellen wij u meer over onze dienstverlening op het gebied van de voorlichting, beoordeling en afhandeling van urgentieaanvragen en het signaleren en voorkomen van woonproblematiek.

 

Lees verder


Kansadviesgesprekken: gericht advies over de kans op een urgentie

datum 2-5-2017

geschreven door redactie Het Vierde Huis.

Steeds meer woningzoekenden hopen via een urgentie een huurwoning te vinden. Ze komen vaak niet in aanmerking. Dit kost gemeenten tijd en geld en levert teleurstelling op voor woningzoekenden. Tijd voor een nieuwe aanpak; advies over de kans op urgentie.

Lees verder


Inspiratiemiddag Het Vierde Huis succesvol

datum 7-10-2016

geschreven door redactie Het Vierde Huis.

Afgelopen dinsdag organiseerde Het Vierde Huis voor de eerste keer een Inspiratiemiddag (in het Spoorwegmuseum te Utrecht) voor medewerkers van woningcorporaties en gemeenten. Lees snel verder en kom te weten hoe deelnemers de Inspiratiemiddag hebben ervaren.

Lees verder


Komt u ook naar onze Inspiratiemiddag op 4 oktober?

datum 10-8-2016

geschreven door redactie Het Vierde Huis.

Op dinsdagmiddag 4 oktober organiseert Het Vierde Huis een Inspiratiemiddag voor woningcorporaties en gemeenten. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!

Lees verder


SAVE THE DATE – Dinsdag 4 oktober 2016 – Inspiratiemiddag Het Vierde Huis

datum 4-7-2016

geschreven door redactie Het Vierde Huis.

Op dinsdagmiddag 4 oktober organiseert Het Vierde Huis een Inspiratiemiddag voor woningcorporaties en gemeenten. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!

Lees verder


Het Vierde Huis succes op VNG jaarcongres

datum 13-6-2016

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Het Afgelopen dinsdag en woensdag (7 & 8 juni) stond Het Vierde Huis op het VNG Jaarcongres: het grootste congres voor de lokale overheid in Nederland.

Lees verder


Taakstelling statushouders in Utrecht behaald door goede samenwerking

datum 1-2-2016

wachtrij vooraan

Afgelopen jaar heeft Het Vierde Huis de huisvesting van statushouders (asielzoekers) in de gemeente Utrecht gecoördineerd. Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, de 'taakstelling statushouders ', wordt opgelegd door de overheid.  Door een goede onderlinge samenwerking tussen Het Vierde Huis en de gemeente Utrecht, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk, is deze taakstelling in 2015 met succes behaald.

Lees verder


Het Vierde Huis in de spotlights op ‘Gemeenten van de Toekomst’

datum 3-11-2015

Sinds dit jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Door deze decentralisaties in het sociaal domein staan gemeenten voor een enorme uitdaging. Het webplatform 'Gemeenten van de Toekomst' van het ministerie van BZK ondersteunt gemeenten bij deze verandering. Gemeenten kunnen hier alles vinden over de decentralisaties, zoals goede voorbeelden, expertteams, regionale en landelijke bijeenkomsten, handreikingen en allerlei andere relevante documenten. Onlangs ging Gemeenten van de Toekomst in gesprek met Hilmar Giesen van Het Vierde Huis.

Lees verder


Urgentiewijzer vernieuwd

datum 14-7-2015

Sinds 9 juli is de vernieuwde Urgentiewijzer.nl beschikbaar. De Urgentiewijzer voldoet nu weer volledig aan de wet- en regelgeving van de nieuwe huisvestingswet. Het Vierde Huis zet de Urgentiewijzer in als hulpmiddel voor woningzoekenden die urgentie willen aanvragen, in 6 gemeenten.

Lees verder


Het Vierde Huis lanceert video’s over Laatste kansbeleid

datum 1-7-2015

Het Laatste kansbeleid is de aanpak die Het Vierde Huis corporaties en gemeenten biedt om huisuitzettingen te voorkomen. Deze aanpak is uniek door de gezamenlijke aanpak met betrokken maatschappelijke instellingen. Onlangs hebben wij 2 video’s laten ontwikkelen, waarin wij o.a. onze klanten en ex-cliënten aan het woord laten over hun ervaringen met het Laatste Kansbeleid.

Lees verder


Het Vierde Huis pakt uit op VNG jaarcongres

datum 2-6-2015

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Het Vierde Huis staat vandaag en morgen met een opvallende beursstand in de vorm van een Yoghurtijsbar op het VNG jaarcongres. De beurs trekt dagelijks zo’n 2.000 bezoekers, waaronder burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en gemeenteraadsleden. Een perfecte gelegenheid voor Het Vierde Huis om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen.

 

Lees verder


Urgentiewijzer live voor gemeenten Alkmaar en Haarlemmermeer

datum 29-4-2015

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Woningzoekenden in de gemeenten Alkmaar en Haarlemmermeer kunnen vanaf nu gebruik maken van de urgentiewijzer. Het Vierde Huis ontwikkelde de urgentiewijzer voor deze gemeenten in slechts 3 maanden tijd. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen woningzoekenden toetsen of ze in aanmerking komen voor een urgentie.

 

Lees verder


Gemeente Alkmaar en Het Vierde Huis slaan handen ineen

datum 14-1-2015

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Het Vierde Huis voert sinds 1 januari 2015 de urgentiedienstverlening uit in opdracht van de gemeente Alkmaar. Doordat Het Vierde Huis de behandeling van urgentieaanvragen heeft overgenomen van de gemeente, kunnen woningzoekenden bij één loket terecht voor urgentieaanvragen. Door de urgentiedienstverlening bij één loket onder te brengen kan het traject sneller en efficiënter doorlopen worden.

Lees verder


Huisvestingsvergunning voor koopwoningen afgeschaft in gemeente Utrecht

datum 7-1-2015

geschreven door redactie Het Vierde Huis

In de gemeente Utrecht is het per 1 januari 2015 niet meer nodig om een huisvestingsvergunning voor koopwoningen aan te vragen. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuwbouw koopwoningen.

Lees verder


Het Laatste Kansbeleid levert op de lange termijn het beste resultaat op

datum 21-8-2014

geschreven door redactie Het Vierde Huis

In de zomer van 2013 zorgde een burenruzie voor veel overlast in een Biltse wijk. Hoewel er meerdere partijen bij de ruzie betrokken waren, had één van de huurders het grootste aandeel in het conflict. Vanwege de overlast had Woonstichting SSW juridisch gezien genoeg aanwijzingen om het huurcontract met de huurder te ontbinden. Toch besloot SSW om naar mogelijke alternatieven te zoeken en besloot zij om met Het Vierde Huis in zee te gaan. Het ging ten slotte om een ouder echtpaar en omdat de schuld niet uitsluitend bij hen lag, wilde SSW het echtpaar nog een laatste kans geven. 

 
Lees verder


Effectieve aanpak op locatie nu ook in andere regio's

datum 1-1-2014

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Persoonlijk en op locatie: vanaf januari 2014 verzorgt Het Vierde Huis de voorrangsdienstverlening voor regio Haarlemmermeer en de urgentiedienstverlening voor regio Zuid-Kennemerland in de gemeenten zelf. Het Vierde Huis gaat in house aan het werk voor haar klanten door ter plaatse woningzoekenden te woord te staan.

Lees verder


Huurstijging treft alleenwonenden en éénoudergezinnen het hardst

datum 4-12-2013

geschreven door redactie Het Vierde Huis

WoningNet onderzocht de betaalbaarheid van sociale huur. Om effectief in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen die samenhangen met betaalbaarheid, hebt u inzicht nodig in feiten en cijfers. Klopt het bijvoorbeeld dat nieuwe huurders een steeds hogere huur betalen? En welke groepen worden het meest getroffen?

Lees verder


Pilot Laatste Kansbeleid in De Bilt succesvol verlopen

datum 20-11-2013

geschreven door redactie Het Vierde Huis

Overlastklachten van een huurder waren voor Woonstichting SSW de reden om met Het Vierde Huis in zee te gaan. Drie maanden na de start van een Laatste Kansbeleid pilottraject zijn de verschillen al duidelijk merkbaar. 

Lees verder


Succesvolle pilot Het Laatste Kansbeleid bij Viveste

datum 15-7-2013

geschreven door Redactie Het Vierde Huis

“We hebben gekozen voor Het Laatste Kansbeleid van Het Vierde Huis omdat we onze huurders willen helpen om uit een probleemsituatie te komen,” vertelt Cora Drost van Woningcorporatie Viveste. De eerste pilot was een huurder met een schuld, die voor huisuitzetting in aanmerking kwam.“

Lees verder


Grote kostenbesparing mogelijk door voorkomen huisuitzetting

datum 6-5-2013

geschreven door Redactie Het Vierde Huis

Woningcorporaties hebben te kampen met flinke extra kosten als gevolg van de toename met 10% van het aantal huisuitzettingen. Branchevereniging Aedes onderzocht deze toename[1]. Inzet van Het Vierde Huis, expert op het gebied van wooncoaching, is een bewezen manier om het aantal uitzettingen sterk te verminderen, waardoor corporaties flink kunnen besparen op kosten. Door de Preventiecheck en het Laatste kansbeleid kan huisuitzetting in 80% van de gevallen voorkomen worden en besparen corporaties tot 60% op kosten.

Lees verder


Urgentieaanvragen in Almere via één loket door nieuwe samenwerking

datum 15-4-2013

geschreven door Redactie Het Vierde Huis

De gemeente Almere is sinds 1 januari 2013 een samenwerking aangegaan met Het vierde huis. Het vierde huis heeft de afhandeling van de urgentieaanvragen overgenomen van de gemeente. Door deze samenwerking kunnen woningzoekenden nu bij één loket terecht voor urgentieaanvragen, waardoor het traject snel en efficiënt kan worden doorlopen.

Lees verder