Urgentie
Voor de gemeente Stichtse Vecht verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en
de administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de woningbehoefte van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U bent minimaal 18 jaar;
- U beschikt over een zelfstandige woonruimte
- U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
- Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 49.959,-;
- Het woonprobleem is ontstaan in de gemeente Stichtse Vecht;
- U reageert actief op het woningaanbod via WoningNet en heeft geen passende woonruimte geweigerd;

In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Voorrang 65+’.


Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?

Voor meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden één keer per week plaats op vrijdag.

U kunt hiervoor online een afspraak maken 

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij Woningnet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente Stichtse Vecht. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Na het kansadviesgesprek kunt u online een urgentieaanvraag indienen.

Wat is de procedure?

Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van. Op basis van de aangeleverde informatie legt Het Vierde Huis een advies voor aan de urgentiecommissie West-Utrecht, die over de aanvraag beslist.

Wat kost het indienen van een urgentieaanvraag?
Het in behandeling nemen van het aanvraagformulier kost € 150. Dit bedrag moet, voordat het aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.
LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Meer informatie?
Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.