Voorrang woonvormenWat voor woonvormen zijn er?

In de gemeente Stichtse Vecht zijn er verschillende woonvormen voor specifieke doelgroepen. Voor rolstoelgebruikers kan er voorrang worden aangevraagd voor een rolstoelwoning en als er zorg noodzakelijk is dan kan er voorrang aangevraagd worden voor een servicewoning.Servicewoningen

Servicewoningen liggen vaak bij een zorgcentrum of er is een zorgorganisatie aan het complex verbonden. Zo kunt u gebruik maken van zorg als dat nodig is. Een deel van de servicewoningen wordt geadverteerd via WoningNet. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden in de advertentie voldoet, dan kunt u op deze woningen reageren. Woningzoekenden met een indicatie servicewoning komen als eerste in aanmerking vóór overige woningzoekenden. De woningzoekende die het langst een indicatie heeft, krijgt dan de woning aangeboden. Deze indicatie geldt niet voor woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben.  Rolstoelwoningen

Rolstoelwoningen zijn zelfstandige woningen, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Wij maken onderscheid in rolstoelwoningen met aangepaste voorzieningen en rolstoelgeschikte woningen:Rolstoelaangepaste woningen

Dit zijn woningen met aangepaste voorzieningen voor mensen met een rolstoel. Hiervoor bemiddelt Het Vierde Huis in samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties. Om in aanmerking te komen voor een rolstoelwoning heeft u een indicatie nodig. U wordt dan op een bemiddelingslijst geplaatst. Als een geschikte woning voor u beschikbaar komt, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt dan aangeven of u geïnteresseerd bent in de woning en deze wil bezichtigen. De meeste aangepaste woningen zijn in de wijken Overvecht en Lunetten van de gemeente Utrecht. Rolstoelgeschikte woningen

Deze woningen hebben geen aangepaste voorzieningen maar zijn groot genoeg om gemakkelijk in een rolstoel te kunnen bewegen. Deze woningen worden verdeeld via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie. Hoe maak ik kans op zo'n woning?

1. U  staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht. U kunt zich inschrijven via de website van WoningNet. Zorgt u ervoor dat uw registratiegegevens correct zijn ingevuld.2. Download het formulier:  

Aanvraagformulier Woonvormindicatie voor servicewoning en rolstoelwoning3. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar Het Vierde Huis. Het Vierde Huis bepaalt dan of u een indicatie krijgt. Mogelijk is er een medische keuring nodig. Binnen acht weken ontvangt u een reactie van Het Vierde Huis.Met een indicatie voor een servicewoning zoekt u zelf naar een geschikte woning via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel van de woning. Komt u in aanmerking voor een rolstoelwoning? Het Vierde Huis zoekt voor u naar een rolstoel aangepaste woning en zal u de woning aanbieden. U kunt ook zelf zoeken naar een rolstoelgeschikte woning via de website van WoningNet.Wat kost zo'n indicatie?

Woont u in de gemeente Stichtse Vecht dan is de indicatie gratis.Kan ik niet beter mijn eigen woning laten aanpassen?

Dat hangt ervan af. Als het om een rolstoelwoning gaat, kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente. U krijgt van hen advies om uw woning te aanpassen of om te verhuizen naar een al aangepaste woning.Let op! Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Een indicatie geeft voorrang voor servicewoningen of rolstoelwoningen. De medische urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod.Heeft u een vraag?

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.