Urgentiedienstverlening

Door het urgentietraject aan Het Vierde Huis uit te besteden, zorgt u ervoor dat alle aanvragen van urgenties in uw gemeente volgens de laatste wet- en regelgeving worden beoordeeld en toegekend. Onafhankelijk en zorgvuldig.

Lees hier ons magazine over urgentiedienstverlening

Video
Bekijk hier de video waarin u ziet waarom de gemeente Utrecht en de gemeente Bunnik Urgentiedienstverlening uitbesteden aan Het Vierde Huis:Urgentiewijzer

Via onze urgentiewijzer kan een aanvrager zien of hij kans maakt op een urgentie. Vervolgens kan hij direct een aanvraag doen.

Kansadviesgesprek
Er zijn ook gemeenten die het voortraject van een urgentieaanvraag uitbesteden. Zo voert Het Vierde Huis in de regio Zuid-Kennemerland kansadviesgesprekken met woningzoekenden die denken in aanmerking te komen voor een urgentie. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of het zinvol is om een urgentie-aanvraag te doen.

Onderzoek en advies
Als de aanvraag gedaan is, voert een adviseur van Het Vierde Huis namens de gemeente een urgentieonderzoek uit om een goed beeld te krijgen van de huisvestingssituatie.
Zodra er een goed beeld is van de huisvestingsproblematiek, stelt Het Vierde Huis een rapport op voor de urgentiecommissie. Deze neemt dan een besluit over de urgentieaanvraag. Het Vierde Huis verzorgt vervolgens de administratieve afhandeling, zoals het opstellen van een beschikkingsuitslag voor de aanvrager, en verslaglegging van de vergaderingen van de urgentiecommissie. Ook kunnen wij namens de gemeente verweer voeren als er een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit van de urgentiecommissie.

Rapportage
Ieder kwartaal maakt Het Vierde Huis een rapportage over het aantal urgentieaanvragen en de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in uw gemeente.

<< terug


Het Vierde Huis verzorgt woonprojecten voor: