Vergunning tijdelijke verhuur koopwoning

Het Vierde Huis beoordeelt de aanvraag en verstrekt de vergunning Tijdelijke verhuur koopwoning in opdracht van de gemeente Utrecht. 

Let op: In de leegstandswet artikel 15 lid 3b wordt aangegeven dat van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting. 

Gezien de huidige ontwikkelingen op de koopwoningmarkt is het niet kunnen verkopen van de woning alleen in uitzonderlijke gevallen een reden voor aanvraag van de bedoelde vergunning. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een koopwoning in een uitzonderlijke koopprijscategorie. De uitzonderlijke situatie zal aangetoond moeten worden. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Omdat de woning valt in de categorie woningen die voor de verkoop bestemd is, moet bij de aanvraag aangetoond worden dat de woning te koop staat en dat het gaat om: 

Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke verhuur van uw koopwoning leest u op de website van de rijksoverheid en van de gemeente Utrecht

Zie voor nadere omschrijvingen vraag 3 van het aanvraagformulier.

Welke bewijsstukken moet ik opsturen?

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden. Mail het ingevulde en ondertekende formulier plus de gevraagde bijlagen naar Het Vierde Huis. Hier vindt u de privacystatement.

Opsturen per post kan ook: Het Vierde Huis, postbus 196, 1380 AD Weesp.
Stuur altijd kopieën van originele stukken.

Kosten
De gemeente Utrecht heft leges op de aanvraag van de vergunning tijdelijke verhuur Leegstandswet. De kosten voor een aanvraag zijn € 101,55 (prijspeil 2020). Dit bedrag dient overgemaakt te worden op: IBAN nr. NL80 RABO 0102 6479 92 t.n.v. Stichting Het Vierde Huis Inzake VERGUNNING TV onder vermelding van het kenmerk: TVP2020+ het adres waarvoor vergunning wordt gevraagd.  Wij verzoeken u om een printscreen van de betalingsopdracht met de aanvraag mee te sturen. Als u vergeet het kenmerk toe te voegen zal uw betaling niet teruggevonden kunnen worden, wordt het bedrag gestorneerd en vindt er geen behandeling plaats van uw aanvraag tot vergunning.  
Zodra uw complete aanvraag en de betaling zijn ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
U kunt bij de gemeente Utrecht bezwaar maken tegen het betalen van de leges. Lees hier hoe u dat kunt doen.

Geldigheid vergunning
De vergunning is vijf jaar geldig.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur
De normale huurbeschermingsregels zijn voor de tijdelijke huurder van uw koopwoning niet van toepassing. Wel geldt een minimale huurtermijn van zes maanden en een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder en minimaal één maand voor de huurder. Als uw vergunning is verlopen eindigt de huurovereenkomst automatisch.

Welk huurbedrag kan ik vragen?
U kunt zelf de hoogte van de huurprijs bepalen.

Voorbeeld huurcontract.

<< terug