Laatste kansbeleid


Het Laatste kansbeleid is de aanpak die Het Vierde Huis corporaties en gemeenten biedt om huisuitzettingen te voorkomen. Een huurder die ongewenst, sterk afwijkend woongedrag vertoont, krijgt met dit beleid een laatste kans aangeboden. Het Vierde Huis zorgt voor professionele bemiddeling, het op orde brengen van de financiële situatie en structurele gedragsverandering.

Lees het Laatste kansbeleid magazine.

Bekijk een video met uitleg over het Laatste kansbeleid.

Meer informatie over het Laatste kansbeleid.


Woondiensten


Het Vierde Huis adviseert gemeenten, corporaties en urgentiecommissies. Dat doen wij met grote specialistische kennis van de lokale regelgeving en op grond van vooraf opgestelde, objectieve criteria.

Wij ondersteunen onze klanten bij urgentiedienstverlening, voorraadbeheer, bij de beoordeling en toekenning van vergunningen, subsidies en andere woonvormindicaties. Ook kunnen wij verweer voor u voeren bij bezwaren en huisbezoeken afleggen.

Meer informatie over onze woondiensten.


Woonprojecten


Onafhankelijk onderzoek, advies en begeleiding bij herstructurering, sloop & renovatie.

Het Vierde Huis heeft een onafhankelijke rol in herstructurering, sloop- en renovatieprojecten. Door het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, bewoners- en woonwensenonderzoek en draagvlakmetingen geven wij onze klanten advies over te maken keuzes bij (nieuwe) projecten. Ook zijn wij partner in stadvernieuwingsurgenties, bewonersbegeleiding en renovatieverhuizingen.


Het Vierde Huis verzorgt woonprojecten voor: