newsAlt newsAlt

Urgenties

Woonvormindicaties

Onafhankelijke toetsing en toekenning van vergunningen, urgenties en subsidies.

Het Vierde Huis adviseert gemeenten, corporaties en urgentiecommissies. Dat doen wij met grote specialistische kennis van de lokale regelgeving en op grond van vooraf opgestelde objectieve criteria.

Wij ondersteunen onze klanten bij voorraadbeheer, bij de beoordeling en toekenning van vergunningen, urgenties, subsidies en andere indicaties woonvormen. Ook kunnen wij het voeren van verweer bij bezwaren overnemen en huisbezoeken afleggen.

Het Vierde Huis voert een onafhankelijke toetsing uit op alle aanvragen. Dit is altijd maatwerk, omdat de regels voor woonruimteverdeling en huisvesting van kwetsbare doelgroepen voor elke gemeente verschillend zijn.

Gemeenten en corporaties besteden de volgende zaken uit aan Het Vierde Huis: 


Het Vierde Huis verzorgt woonprojecten voor: