Woonlastenfonds

Afbouw gebruik Woonlastenfonds 
De regeling Woonlastenfonds is op 03 december 2015 geëindigd. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Voor de mensen die voor 3 december 2015 een bijdrage hadden uit het Woonlastenfonds geldt een afbouwregeling.

Op 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart. Het belangrijkste uitgangspunt bij de afbouw is dat de huidige gebruikers niet in de financiële problemen komen. Daarom biedt de gemeente extra ondersteuning en wordt er nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals U Centraal en de Buurtteams. Hier kunt u terecht voor financiële ondersteuning en advies. 

Laatste jaar Woonlastenfonds
Op 1 juli 2020 is het laatste subsidiejaar voor de Woonlastenfonds begonnen. U kunt vanaf 1 juli 2020 tot uiterlijk 30 juni 2021 nog een verlenging van de Woonlastenfonds aanvragen. U komt alleen in aanmerking voor een verlenging als: 

Voor de berekening van de bijdrage wordt er gekeken naar de verhouding tussen uw huur en uw inkomen. Het inkomen is vergelijkbaar met uw belastbaar jaarinkomen voor de Belastingdienst. 

Vanaf juli 2020 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Huurkorting
De gemeente Utrecht heeft met de corporaties afspraken gemaakt over huurverlaging. Wij merken dat nog niet iedereen een huurkorting ontvangt. Hebt u een U-pas en een hoge huur dan komt u misschien in aanmerking voor een huurkorting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 

https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/huurverlaging/

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 januari 2018 veranderd als:
U een woning huurt waarbij u in 2016 een huurprijs boven de aftoppingsgrens had:

Klik hier voor meer informatie.

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 juli 2016 veranderd als: 
U een woning huurt waarbij u in 2016 een huurprijs onder de aftoppingsgrens had:

Klik hier voor meer informatie.

Uw maandelijkse bijdrage verandert voorlopig niet als:
U een aangepaste woning of een 65+ woning huurt. 

Na 1 juli 2016 ontvangt u nog 5 jaar de maandelijkse bijdrage, als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt. Na deze 5 jaar ontvangt u geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Heeft u een huur boven de aftoppingsgrens en ontvangt u huurkorting dan wordt de maandelijkse bijdrage eenmalig aangepast vanaf januari 2018. Daarna ontvangt u tot en met 30 juni 2021 deze bijdrage als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt. 

Aanvragen Woonlastenfonds
U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Als u in het afgelopen jaar al een bijdrage uit het woonlastenfonds ontving, kunt u een verlenging van deze bijdrage aanvragen. U kunt dit voor subsidiejaar 2020/2021 doen vanaf 1 juli 2020. Als u geen verlenging aanvraagt voor 1 juli 2020, stopt de bijdrage uit het Woonlastenfonds. U kunt een verlenging aanvragen via https://www.woonlastenfonds-subsidies.nl/.

Heeft u een vraag? 
Mogelijk vindt u het antwoord bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag of informatie hier niet vermeld, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.


<< terug