Huurkorting

Hebt een U-pas is uw huur hoger dan de aftoppingsgrens? Dan kunt u mogelijk huurkorting krijgen vanaf 1 september 2017. Voor meer informatie over huurkorting kunt u kijken op de website van de woningcorporatie. 

Woont u in een grote woning met een klein huishouden dan komt u niet in aanmerking voor de huurkorting. Als u jonger bent dan 65 jaar en niet langer dan 7.5 jaar ingeschreven staat bij WoningNet dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een urgentie. U kunt hiervoor een mail sturen naar utrecht@hetvierdehuis.nl . Vermeld hierbij uw registratienummer bij WoningNet en als onderwerp "Urgentieaanvraag huurkorting". Daarnaast dient u de brief van uw verhuurder met betrekking tot de huurkorting toe te voegen.

Woonlastenfonds 

Vanaf 1 juli 2018 wordt de bijdrage uit het Woonlastenfonds in 4 jaar afgebouwd naar € 0. 


 01-07-2018    01-07-2019   01-07-2020    01-07-2021 
 75 % 50% 25% 0% (einde van de regeling)

Is uw bijdrage na 1 januari 2018 lager dan € 10 per maand? Dan stop deze per 1 juli 2018. 

Rekenvoorbeeld
U bent alleenstaand en u betaald € 620 aan huur. U krijgt een bijdrage uit het Woonlastenfonds van € 75 per maand. Vanaf 1 september krijgt u € 27,45 huurkorting per maand. Omdat uw huur lager is krijgt u € 10 minder aan huurtoeslag.

Uw bijdrage uit het Woonlastenfonds is dan vanaf 1 januari 2018:

€ 75 (oude bijdrage) - € 27,45 (huurkorting) + € 10 (verlaging Huurtoeslag) = € 57,55. Wij ronden dit af naar € 58. 

Daarna bouwen de bijdrage langzaam af. 

 01-07-2018    01-07-2019    01-07-2020   01-07-2021 
75% van € 58 = 
€ 43,50 afgerond: € 44
 50% van € 58 =
€ 29 afgerond: € 29
25% van € 58 =
€ 14,50 afgerond: € 15 
0% van € 58 =
€ 0 afgerond: € 0

Geen huurkorting
Woont u in een grote woning met een klein huishouden dan komt u niet aanmerking voor de huurkorting. Als u jonger bent dan 65 jaar en niet langer dan 7,5 jaar ingeschreven staat bij WoningNet dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een urgentie. U kunt hiervoor een mail sturen naar utrecht@hetvierdehuis.nl. Vermeld hierbij uw registratienummer bij WoningNet en als onderwerp "Urgentieaanvraag huurkorting". Daarnaast dient u de brief van uw verhuurder met betrekking tot de huurkorting toe te voegen.