Woonlastenfonds 

De afbouwregeling voor mensen met een huurprijs in 2016 onder de aftoppingsgrens ziet er als volgt uit:  

Vanaf 1 juli 2016 wordt de bijdrage uit het Woonlastenfonds afgebouwd naar €0.

 01-07-2018    01-07-2019   01-07-2020    01-07-2021 
 3/6 2/6 1/6 0% (einde van de regeling)