Urgentie aanvragen

Wat is een urgentie?
Als je in een noodsituatie zit, krijg je soms voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een woning. Dit noemen we urgentie. De gemeente kan een urgentieverklaring geven aan mensen die dringend een (andere) woning nodig hebben. Omdat alle woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden, wordt er per situatie gekeken wat mogelijk is. Een urgentie is 6 maanden geldig.

Het Vierde Huis regelt de urgentie-aanvragen voor de gemeente Amersfoort. Wij kijken of je voldoet aan de regels en of je situatie past bij de regeling.

Let op! Vraag een urgentieverklaring zelf aan. Op internet bieden organisaties aan dit voor je te doen – tegen betaling. We raden dit af. Een aanvraag duurt op die manier even lang, maar je betaalt er wel voor. 

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Als je aan de algemene voorwaarden voldoet, willen we graag weten wat je (nood)situatie is. In de Urgentiewijzer check je of je een urgentie kan aanvragen. Een urgentie-aanvraag kost € 65,00. Start de Urgentiewijzer, en vraag direct urgentie aan:

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je urgentie krijgt of niet.

Als je niet weet of je aan de voorwaarden voldoet, of meer informatie wilt, kan je een kansadviesgesprek aanvragen. We kijken dan samen naar je situatie en geven advies. Dit gesprek is telefonisch, en kost niets.  Je kan een afspraak maken als je eerst de Urgentiewijzer hebt ingevuld.

Woning via bemiddeling

In sommige situaties kan je voorrang op een woning krijgen door directe bemiddeling. Dat betekent dat een woningcorporatie een woning voor je zoekt, in plaats van dat je dat zelf doet. Met directe bemiddeling wordt de juiste woning bij je situatie gezocht.

Wie kan directe bemiddeling aanvragen?

Je kan niet zelf directe bemiddeling aanvragen bij een corporatie. Dit kan alleen samen met een ‘verwijzer’. Een verwijzer kan zijn:

 • de instelling waar je woont;
 • de organisatie die je ondersteunt
 • de organisatie waar je een traject volgt.

Wie komen in aanmerking voor directe bemiddeling?

 • Mensen die dak- of thuisloos zijn en meedoen aan arbeidsintegratie;
 • Mensen die uit een zorg- of opvangvoorziening in Amersfoort komen (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, begeleid wonen) uit alle typen zorg (WMO, WLZ, jeugdwet) waarbij een woonplek gekoppeld is aan zorg;
 • Ex-gedetineerden en ISD-ers (inrichting stelselmatige daders);
 • Mensen met meervoudige problematiek;
 • Slachtoffers en veroorzakers van woonoverlast, maar alleen als dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de politie;
 • Jongeren uit een ViA-traject;
 • Uitstroom vanuit een maatschappelijke opvang vanwege geweld en bedreiging
 • Is er in uw situatie sprake van huiselijk geweld? Neem dan contact op met de Urgentiecommissie van Kwintes Amersfoort via kwintesurgentieamersfoort@kwintes.nl
  Zij zijn gespecialiseerd en zullen een eerste beoordeling maken.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent niet in staat om zelf een woning of woonplek te vinden;
 • Je voldoet aan de eisen van (economische of maatschappelijke) binding. Deze eisen staan in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amersfoort;
 • Je bent ingeschreven bij http://eemvallei.mijndak.nl.

Terugkeer naar de gemeente van herkomst

Gemeenten in de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) hebben afgesproken dat personen die tijdelijk verblijven in een voorziening voor zorg of opvang in Amersfoort, na dit verblijf terugkeren naar de gemeente waarin zij voorafgaand aan het tijdelijk verblijf woonde. Samen met de zorgaanbieder en het lokaal team/wijkteam kan een aanvraag voor urgentie gedaan worden in de gemeente van herkomst.

Hoe werkt het?

 • Neem samen met je verwijzer contact op met het wijkteam/Centrale Toegang. Dit kan via wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl.
 • Als je uitstroomt uit Maatschappelijke opvang of Vrouwenopvang kan je contact opnemen met de urgentiecommissie van Kwintes via kwintesurgentieamersfoort@kwintes.nl
 • Zij onderzoeken met behulp van het afwegingskader of je zelfstandig kan wonen.
 • Zijn er met het wijkteam of Centrale Toegang afspraken gemaakt over uitstroom via directe bemiddeling? Je verwijzer kan deze afspraken vastleggen in een oplegger voor de aanvraag van directe bemiddeling. Je vindt de oplegger onderaan de pagina.
 • Via de Urgentiewijzer kan je – samen met je verwijzer – een aanvraag voor directe bemiddeling indienen. Dit kan dan op urgentiegrond Uitstroom uit zorg en maatschappelijke opvang.
 • De urgentiecommissie kijkt of je voldoet aan de eisen van economische of maatschappelijke binding.
 • • Als je urgentie krijgt, zoekt de woningcorporatie geschikte woonruimte voor je. Dit kan een etagewoning of een eengezinswoning zijn. In een woning met 4 kamers moet je met minimaal 2 personen wonen.
 • Als er een woning beschikbaar komt neemt de corporatie contact op met je begeleider. Je begeleider stuurt je profielschets naar de corporatie. Je vindt de opzet onderaan de pagina.
 • Als de woningcorporatie een passende woning of woonplek voor je heeft gevonden, dan is er een gesprek met jouw en je begeleider. Je mag 1 x een woning weigeren. Als je vaker weigert, dan verlies je je urgentie en daarmee ook de directe bemiddeling.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

 • De laatste Inkomensverklaring van de belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder. Deze vind je door in te loggen bij mijnbelastingdienst;
 • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder;
 • Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met historisch adresoverzicht. Dit kan je hier hier opvragen.
 • Oplegger voor aanvraag van directe bemiddeling die is afgestemd met het wijkteam, Centrale Toegang of de urgentiecommissie van Kwintes.
 • Ingevulde profielschets van de woningzoekende.

Deze gegevens kan je tijdens je aanvraag uploaden via de Urgentiewijzer. De profielschets verstuur je naar de woningcorporatie zodra er een woning beschikbaar is.

Hieronder kan je de documenten downloaden die je nodig kan hebben voor een aanvraag van urgentie:

Hieronder vind je een aantal documenten met afspraken die je na kan lezen:

Veelgestelde vragen

Op welke woningen kan ik reageren met urgentie?

 • Etagewoningen;
 • In sommige gevallen op een eengezinswoning. Dat ligt aan je persoonlijke situatie;
 • Een vierkamerwoning – als je met minimaal 2 personen bent;
 • Als je een woning zoekt voor minimaal 6 personen, dan geldt de urgentieverklaring voor alle soorten woningen. 

Hoe lang is een urgentieverklaring geldig?
Een urgentie is 6 maanden geldig.

Wat gebeurt er met mijn inschrijftijd bij DAK regio Eemvallei als ik direct word bemiddeld?
Als je een passende woning krijgt toegewezen, dan vervalt je opgebouwde inschrijftijd. Je kan je dan weer opnieuw inschrijven bij http://www.eemvallei.mijndak.nl

Hoe snel krijg ik een  woning bij directe bemiddeling?
We proberen om binnen 6 maanden een geschikte woning voor je te vinden. Er zijn erg veel mensen die een sociale huurwoning zoeken en het aantal sociale huurwoningen is beperkt. We kunnen dan ook niet beloven dat je binnen 6 maanden een woonruimte hebt.

Mag ik een aangeboden woning weigeren?
Je mag een woning 1 keer weigeren. Je hebt vanwege een persoonlijke (nood)situatie voorrang gekregen op andere woningzoekenden. Als je meer dan 1x een woning weigert, is het de vraag of je met spoed een nieuwe woning zoekt. Je urgentie vervalt dan. 

Wat doe ik als ik echt niet in een bepaalde wijk wil wonen? Bij je aanvraag voor urgentie met directe bemiddeling kan je één wijk doorgeven waar je niet wilt wonen. Bij het zoeken naar een woning houden we hier rekening mee.

Bezwaar indienen
Als je urgentie hebt aangevraagd en niet gekregen, kan het zijn dat je het daar niet mee eens bent. Je kan dan bezwaar maken, binnen 6 weken na het besluit. Hierin staat:

 • Je naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij WoningNet Eemvallei;
 • De datum waarop je je bezwaar maakt;
 • Het besluit waar je het niet mee eens bent;
 • De redenen waarom je het niet eens bent met het besluit;
 • Je handtekening óf de handtekening van de persoon die namens jou het bezwaar schrijft.

Stuur het bezwaar naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort 

Of maak online bezwaar.

Lees meer over de bezwaarschriftenprocedure van de gemeente Amersfoort.