Urgentie
Voor de gemeente Bunnik behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen, financiële problemen of relatieverbreking, waardoor minderjarige kinderen dakloos zouden kunnen worden, of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent minimaal 18 jaar;
– U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de woningmarktregio;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– Een verhuizing binnen 6 maanden is noodzakelijk;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,-

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?
In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Als u twijfelt of u in aanmerking kan komen voor een urgentie dan kunt u een kansadviesgesprek aanvragen. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.  U kunt hier zelf een afspraak maken.

Via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis kunt u een aanvraag indienen. Het aanvragen van een urgentie op medische gronden kost € 207,87.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Hoe vraag ik een urgentie aan?
Via de website www.urgentiewijzer.nl kunt u een urgentieaanvraag indienen.

Wat kost een urgentieaanvraag in Bunnik?
Een medische urgentieaanvraag kost € 207,87. Aan de andere urgentieaanvragen zijn geen kosten verbonden.

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.