Urgentie aanvragen

Urgentieverklaring gemeente Heerde, Epe, Hattem

Heeft u dringend andere woonruimte nodig? In sommige gevallen kunt u een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring) aanvragen. Met deze verklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden reageren op sociale huurwoningen. U kunt een urgentieverklaring aanvragen als uw woonsituatie medisch of sociaal ontwrichtend/ levensbedreigend is. Als u een urgentieverklaring krijgt, doen anderen er langer over om een woning te vinden.

Het Vierde Huis behandelt de urgentie-aanvragen voor de gemeenten Heerde, Epe en Hattem. Er wordt gekeken of u voldoet aan de regels en of uw situatie past bij de regeling.

Let op! Vraag een urgentieverklaring zelf aan. Op internet bieden organisaties aan dit voor u te doen – tegen betaling. Wij raden dit af. Een aanvraag duurt op die manier even lang, maar u betaalt er wel extra voor.

Aan welke regels moet u voldoen?

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • De problemen zijn direct het gevolg van de huidige woonsituatie en ontstaan in de gemeente Heerde, Epe of Hattem;
  • De problemen zijn niet uw schuld;
  • U staat ingeschreven bij Triada en u zoekt actief naar een andere woning, maar kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden;
  • U heeft geen passende woningen geweigerd;
  • Uw inkomen is minder dan € 47.699 per jaar (voor 1-persoonshuishoudens) of minder dan € 52.671 per jaar (voor meerpersoonshuishoudens) Dit is het prijspeil 2024.


Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?

Kijk eerst of u een urgentieverklaring kunt aanvragen. Vul daarvoor de urgentiewijzer in. Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen via de urgentiewijzer.

Een urgentie-aanvraag kost € 75,00. U betaalt dit voor de aanvraag, ook als daar uitkomt dat u geen urgentie krijgt. Binnen 8 weken ontvangt u bericht waarin staat of u urgentie krijgt of niet.

Bij toekenning kunt u via Triada met voorrang reageren in de gemeente op de woningtypen waarvoor u urgentie heeft gekregen. Standaard wordt in het zoekprofiel een flat met/zonder lift en een portiekwoning toegekend. Een urgentie is 6 maanden geldig.