Urgentie aanvragen

Wat is een urgentie?
Als je in een noodsituatie zit, krijg je soms voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een woning. Dit noemen we urgentie. De gemeente kan een urgentieverklaring geven aan mensen die dringend een (andere) woning nodig hebben. Omdat alle woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden, wordt er per situatie gekeken wat mogelijk is. Een urgentie is 6 maanden geldig. 

Het Vierde Huis verzorgt de urgentie-aanvragen voor de gemeente Haarlemmermeer. Wij kijken of je voldoet aan de regels en of je situatie past bij de regeling.

Let op! Vraag een urgentieverklaring zelf aan. Op internet bieden organisaties aan dit voor je te doen – tegen betaling. We raden dit af. Een aanvraag duurt op die manier even lang, maar je betaalt er wel voor. 

Waar moet ik aan voldoen? 
Er zijn in elk geval een aantal algemene voorwaarden om een urgentie te kunnen krijgen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je staat 2 jaar of langer ingeschreven in de gemeente Haarlemmermeer;
 • Je staat ingeschreven bij Woningnet en reageert op woningen waarvoor je in aanmerking komt;
 • Het belastbaar inkomen van uw huishouden is lager dan € 40.765,- (bij 1 pers.) of € 45.014,- (bij 2 of meerpers.);
 • Je hebt het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd;
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde situatie;
 • Door de woonsituatie heb je last van ernstige bedreiging van lichamelijke of sociaal-psychische gezondheid;
 • De (woon)problemen zijn ontstaan in Haarlemmermeer;
 • Je kan het probleem niet zelf oplossen.

In Haarlemmermeer is er weinig woningaanbod, de druk op de woningmarkt is groot. Je krijgt geen urgentie als er alleen sprake is van:

 • Dakloos zijn;
 • Inwoning;
 • Te kleine of slechte woning;
 • Scheiding – met of zonder kinderen;
 • Gezinsuitbreiding;
 • Burenruzie of overlast;
 • Financiële problemen.

Op welke woningen kan ik reageren met een urgentie?
Als je urgentie hebt gekregen, kan je zelf een woning zoeken, via WoningNet Stadsregio Amsterdam. In de urgentieverklaring staat op welke woningen je mag reageren.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Als je denkt dat je aan de voorwaarden voor en urgentie voldoet, kan je een kansadviesgesprek aanvragen bij Het Vierde Huis. In dit gesprek bekijken we je situatie en krijg je advies of het zin heeft om een urgentie aan te vragen. Het aanvragen van een urgentie in deze gemeente kost 50,-. Als je de afgelopen 12 maanden al eerder een urgentieaanvraag hebt ingediend in Haarlemmermeer, dan zijn de kosten € 75,-.

Maak hier zelf een afspraak.

Als we je complete aanvraag hebben ontvangen, nodigt Het Vierde Huis je uit voor het urgentiegesprek. Tijdens dit gesprek stellen we extra vragen over het woonprobleem. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je urgentie krijgt of niet. Als je op medische gronden een urgentie aanvraagt, kan het zijn dat je een afspraak krijgt bij een keuringsarts.

Let op: de gemeente Haarlem valt niet onder Haarlemmermeer maar onder de regio Zuid-Kennemerland.

Veelgestelde vragen 

Hoe vind ik een woning zonder urgentie?
Als je bent ingeschreven bij WoningNet kan je reageren op die woningen die passen bij je situatie. Je maakt meer kans als je langer bent ingeschreven, en als je reageert op woningen die minder gewild zijn. Soms worden woningen verloot. 

Corporaties verhuren soms ook woningen in de vrije sector. Deze hebben een hogere huur, maar zijn vaak wel sneller beschikbaar.

Zijn er andere plekken om een woning te vinden?

Er zijn verschillende websites waar woningen en kamers te huur worden aangeboden, zoals:

 • www.kamernet.nl
 • www.kamermetkansen.nl
 • www.dmgo.nl
 • www.deregenboog.org/onder-de-pannen
 •  

Mag ik een aangeboden woning weigeren?
Nee, in deze gemeente mag je geen woning weigeren. Je verliest dan je urgentie.