Urgentie
Voor de gemeente IJsselstein behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent minimaal 18 jaar;
– U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente IJsselstein;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– Een verhuizing is binnen 6 maanden noodzakelijk;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,-

Zie het tabblad “Voorwaarden urgentieaanvraag” voor de voorwaarden waaraan alle urgentie aanvragen getoetst worden.

Kom ik in aanmerking voor deze verklaring en hoe vraag ik die aan?
Denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring dan kunt u voor meer informatie over het aanvragen van een urgentie een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden één keer per twee weken plaats op woensdagochtend.

U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente IJsselstein. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Als de medewerker van Het Vierde Huis u adviseert om een urgentieaanvraag in te dienen, dan kunt u dit via een aanvraagformulier doen.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Privacystatement

Privacystatement Urgentiewijzer Het Vierde Huis IJsselstein

Woning zoeken, urgentieverklaring

In de regio Utrecht zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste woningzoekenden moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Alle aanvragen om urgentie voor woonruimte worden getoetst aan de regelgeving vastgelegd in de huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 – gemeente IJsselstein.

Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waar een woningzoekende aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een urgentie. Tevens zijn de indicatiegronden opgenomen waarop een eventuele voorrangverlening mogelijk is. Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven en uitgelegd wanneer er mogelijk een urgentie kan worden toegekend en wanneer niet.

Alle urgentieaanvragen worden getoetst aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Tenminste één jaar ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen van IJsselstein en;
 • De (woon)problemen zijn ontstaan in IJsselstein en;
 • Er is sprake van een acute noodsituatie en;
 • De woningzoekende staat geregistreerd als woningzoekende bij Woningnet en;
 • De woningzoekende beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning en;
 • Het (gezamenlijk) jaarinkomen (kinderen niet meegeteld) is niet hoger dan € 51.198,- en;
 • De woningzoekende kan aantonen niet zelf binnen 6 maanden andere huisvesting te kunnen betrekken binnen de woningmarktregio(*) en;
 • De noodsituatie is buiten uw eigen schuld en verantwoordelijkheid ontstaan en was door niet te voorkomen en;
 • De woningzoekende kan aantonen zelf naar een oplossing te hebben gezocht en;
 • De woningzoekende woont zelfstandig, dat wil zeggen: niet in een instelling, op een kamer, in een vakantiehuisje, stacaravan of inwonend bij ouders, familie, vrienden of kennissen en;
 • Er is geen overlast veroorzaakt en geen achterstand in de betaling van woonlasten.

De woningzoekende komt niet in aanmerking voor urgentie wanneer:

 • De woningzoekende de huidige woning te klein of te duur vindt;
 • Er sprake is van gezinsuitbreiding, een startend gezin en/of zwangerschap en er is (nog) geen eigen, geschikte woonruimte;
 • Er voldoende registratietijd is opgebouwd bij Woningnet om binnen de woningmarktregio andere woningruimte te kunnen betrekken;
 • Er voldoende financiële draagkracht is om woonruimte te huren in de particuliere sector of een woning te kopen binnen de woningmarktregio;
 • Er problemen zijn met de woonomgeving; er wordt dus geen urgentie verleend bij onderhoud gerelateerde problematiek, geluidsoverlast, burenruzie enz.

(*) Tot de woningmarktregio behoren de gemeenten: Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Woerden, De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.