Klachtenprocedure

Bezwaar tegen de beslissing
Bij Het Vierde Huis kunt u o.a. aanvragen indienen voor urgenties, vergunningen en subsidies. Als u het niet met de beslissing eens bent, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u een bezwaar tegen de beslissing kunt indienen. Zo’n bezwaar dient u niet in bij Het Vierde Huis.

Klacht over de procedure
Bent u onverhoopt niet tevreden over de dienstverlening van Het Vierde Huis, dan kunt u hierover contact opnemen met Het Vierde Huis. Samen bespreken wij graag hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Snelle afhandeling
Klachten nemen wij serieus. Meestal komen we er samen goed uit. Wij streven er naar om uw klacht binnen vijf dagen af te handelen.

Persoonlijke klachtafhandeling
Het Vierde Huis doet er alles aan om bij het eerste contact tot een oplossing te komen. Is er meer tijd nodig, dan nemen wij persoonlijk contact met u op. Tijdens dit gesprek maakt onze medewerker duidelijke afspraken met u over het verdere verloop van de klachtafhandeling. Deze medewerker blijft daarbij uw vaste contactpersoon.

Op de hoogte
Uw contactpersoon houdt u op de hoogte van de afhandeling van de klacht. U kunt altijd zelf contact opnemen via het e-mailadres dat u van uw contactpersoon ontvangt.