Effectieve aanpak op locatie nu ook in andere regio's

woensdag 1 januari 2014

redactie Het Vierde Huis

Persoonlijk en op locatie: vanaf januari 2014 verzorgt Het Vierde Huis de voorrangsdienstverlening voor regio Haarlemmermeer en de urgentiedienstverlening voor regio Zuid-Kennemerland in de gemeenten zelf. Het Vierde Huis gaat in house aan het werk voor haar klanten door ter plaatse woningzoekenden te woord te staan.

'Wanneer je woningzoekenden persoonlijk spreekt, heb je de kans om problemen gelijk helder te krijgen', zegt Eefje Kanters, contactpersoon van regio Haarlemmermeer. 'Door zo’n gesprek kun je sneller inschatten wat er gedaan kan worden in een specifieke situatie.' Het Vierde Huis neemt gemeenten en corporaties processen uit handen, zoals urgentieaanvragen, vergunningen en herstructureringstrajecten. Dit doen ze vanuit een neutrale positie, nauwkeurig en onafhankelijk. Normaal gesproken verwerkt Het Vierde Huis de aanvragen vanaf kantoor, maar omdat Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland al werkten met gesprekken op locatie werd besloten dit voort te zetten.

Op locatie

Het Vierde Huis is op locatie aanwezig in de gemeenten om gesprekken te voeren met woningzoekenden. Kanters: ‘We voeren bijvoorbeeld kansadviesgesprekken. Deze zijn uniek omdat er in het eerste stadium kan worden gekeken hoe kansrijk of kansarm een aanvraag zou kunnen zijn.’ Wanneer iemand een aanvraagformulier meekrijgt voor urgentie of voorrang, vindt het daaropvolgende gesprek ook plaats op locatie. Dat de gesprekken effectief zijn blijkt uit de enthousiaste reacties van de regio’s en de woningzoekenden. Deze hebben het gevoel dat er meer hulp is bij het vinden van een woning. Aanvragen verlopen bovendien efficiënter doordat de problematiek sneller duidelijk is. ‘Het Vierde Huis werkt voor meerdere corporaties en heeft al veel ervaring. Door met hen samen te werken blijven we de continuïteit en kwaliteit van de urgentiedienstverlening waarborgen, ’ aldus een tevreden Martin Poulussen, directeur Woonservice Kennemerland.

Visie

De nieuwe dienstverlening sluit aan bij de signalerende en adviserende rol die Het Vierde Huis in de toekomst wil innemen. Voor de werkprocessen wordt al gebruik gemaakt van een workflowpakket waarin gegevens worden ingevoerd, ingevoerd, afgehandeld en beoordeeld’. Met deze data die nu verzameld wordt kan het Vierde Huis straks een meer signalerende en adviserende rol spelen. Jan Allart, manager Services: ‘De klant wil steeds meer meetbaarheid. Met onze data kunnen we dat bieden. Denk aan urgenties. Het Vierde Huis staat bekend om het uit handen nemen van urgentiedienstverlening. Maar onze klanten weten meestal niet dat we ook mogelijkheden hebben om te monitoren uit welke buurten of andere gemeenten er veel urgenties aangevraagd worden. We kunnen in dat geval het advies geven aan de gemeente om eerst te kijken wat er in een bepaalde wijk aan de hand is, in plaats van direct over te gaan naar het aanvragen van urgenties.’


Naar nieuwsoverzicht