Laatste Kansbeleid; elke huurder een kans

maandag 12 juni 2017

Laatste Kansbeleid; elke huurder een kans
De meeste huurders betalen op tijd de huur en geven geen overlast. Soms echter komen huurders in de problemen door psychosociale klachten of schulden. Huurachterstanden, vernielingen aan de woning en overlast kunnen dan het gevolg zijn. Voor deze huurders dreigt huisuitzetting. Ton ten Have, coördinator Laatste Kansbeleid van Het Vierde Huis, Michiel van der Eijk, Trajectbegeleider Laatste Kansbeleid van de Gemeente Utrecht en Rebecca van der Woude, Sociaal Beheerder van Woningcorporatie Portaal vertellen hoe in Utrecht probleemhuurders een laatste kans wordt geboden om in een huurwoning te blijven wonen.

Elke huurder een dak boven zijn hoofd
“Het is de taak van de gemeente om elke huurder een veilig dak boven zijn hoofd te bieden”, licht Michiel toe. “Dit geldt ook voor huurders die hun praktische en financiële huishouding niet meer op de juiste manier kunnen vervullen.” Rebecca van Portaal vult aan, “een deel van onze huurders is kwetsbaar. Het gaat om mensen met beperkingen zoals psychiatrische of gedragsproblemen.” Ton van Het Vierde Huis benadrukt, “probleemhuurders mijden vaak langdurig zorg die wel degelijk nodig is. De problemen kunnen hierdoor zo complex worden, dat professionele hulp onvermijdelijk is. Het Laatste Kansbeleid geeft huurders letterlijk een laatste, eerlijke kans om mét begeleiding hun uitdagingen aan te gaan. Deze kans is niet vrijblijvend.” “Het is echter juist deze structurele dwang- en drangaanpak die werkt”, vertelt Rebecca.

Huurproblemen bij de wortel aanpakken
Huurders die in het Laatste Kansbeleid terecht komen, gaan een traject in van enkele jaren. De woningcorporatie meldt de probleemhuurder in eerste instantie aan bij Het Vierde Huis. Ton vertelt, “samen met het buurtteam brengen we in eerste instantie de situatie van de huurder in kaart. We gaan daarbij echt naar de kern. Waarom heeft de huurder problemen? Gaat het om psychische problemen en vraagt het een professionele diagnose en hulp? Of gaat het meer om praktische problemen? Essentieel is ook dat er een ontruimingsvonnis binnen handbereik is, zodat het voor de huurder duidelijk is dat het echt de laatste kans is en dat ontruiming het enige alternatief is.” 

Rebecca geeft aan, “wij doen er vanuit Portaal alles aan om huurders binnenboord te houden. Het liefst voorkomen we escalaties, een dure gang naar de rechtbank en een mogelijke dramatische ontruiming. Een Laatste Kanstraject is echter ook een flinke investering. Wil het traject kans van slagen hebben, dan moet een huurder wel echt willen.” Michiel vervolgt, “als het traject kan starten, dan zorgt de gemeente voor het financiële overzicht. We inventariseren mogelijke schulden en welke kosten er eventueel nog gaan komen. We werken in het hele traject naadloos met elkaar samen. Dat werkt enorm goed voor alle partijen.”   

Verplichte hulp als basis voor succes
“Het Vierde Huis coördineert vervolgens het traject. In een woonbegeleidingsovereenkomst worden alle afspraken en verplichtingen vastgelegd en deze wordt ondertekend door alle partijen. De overeenkomst wordt gekoppeld aan het huurcontract. Dat geeft pressie om echt tot huurders door te dringen, én het geeft huurders het gevoel dat ze echt geholpen worden”, vertelt Ton. “Het vraagt in alle gevallen om gedragsverandering bij de huurder. Dat vraagt tijd.” “Het open staan voor hulp moet bij de meeste probleemhuurders echt groeien”, geeft Rebecca aan. “Daarnaast moet aan de kant van de hulpverlening de slag worden gemaakt van de meer vrijblijvende visie van de wijkteams, ‘alleen helpen bij een hulpvraag’, naar verplichte hulp vanuit het Laatste Kansbeleid.”

Vol zelfvertrouwen zelfstandig verder
“Het Vierde Huis ziet erop toe dat alle partijen de afspraken nakomen. Elke drie maanden wordt het traject geëvalueerd en bij problemen wordt direct ingegrepen. Aan het eind van het traject, na verloop van twee à vier jaar, heeft de huurder zijn praktische en financiële zaken op orde. De huurder weet welke zorg beschikbaar is en kan zijn eigen situatie goed inschatten. Bij een eventuele terugval weet de huurder zelf opnieuw hulp te zoeken”, vertelt Ton.

Kosten besparen
Michiel geeft aan, “alle partijen hebben belang bij het Laatste Kansbeleid. Voor de huurder geeft het rust om te weten dat hij geholpen wordt en in de eigen of nieuwe huurwoning verder kan. Voor gemeentes en woningcorporaties bespaart het succesvolle beleid onder aan de streep veel geld doordat een dure gang naar de rechtbank en uitzetting vermeden worden. Bovendien helpen we mensen echt naar een stabiele basis in hun leven.” En met succes, zo blijkt. Ruim driekwart van de mensen dat het hele traject doorloopt, komt er sterk uit en kent geen terugval. “Uiteindelijk zijn deze huurders heel dankbaar en geven ze aan dat het traject veel, in positieve zin, voor hen heeft betekend. Daar doen we het echt voor”, besluit Rebecca.

Preventief risico’s inschatten
“In de toekomst gaat Het Vierde Huis ook meer aandacht vestigen op preventie van huurproblemen bij potentiële probleemhuurders”, vertelt Ton tenslotte. “Sneller aangesloten zijn bij deze huurders, risico’s vooraf inschatten en van meet af aan de nodige hulp bieden, vergroot de kans op succesvol zelfstandig wonen. Met name in de samenwerking met de buurt- en wijkteams kunnen we hierin nog een goede slag slaan.” 


Naar nieuwsoverzicht