Huurstijging treft alleenwonenden en éénoudergezinnen het hardst

woensdag 4 december 2013

redactie Het Vierde Huis

WoningNet onderzocht de betaalbaarheid van sociale huur. Om effectief in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen die samenhangen met betaalbaarheid, hebt u inzicht nodig in feiten en cijfers. Klopt het bijvoorbeeld dat nieuwe huurders een steeds hogere huur betalen? En welke groepen worden het meest getroffen?

Hogere huur, lagere inkomens

De uitkomsten van het onderzoek, dat gebaseerd is op gegevens uit 3 woningmarktgebieden, laten zien dat de financiële druk op nieuwe huurders inderdaad steeds hoger wordt. De huurprijs voor een nieuwe sociale huurwoning is sinds 2010 24% gestegen, terwijl het gemiddelde bruto inkomen van nieuwe huurders is gedaald met 2-6%. In 2010 ging circa 30% van het bruto inkomen van huurders op aan huur, in 2013 is dit gestegen naar 37%.

Kwetsbare groepen

De verslechterde huur-inkomen verhouding treft éénoudergezinnen en alleenwonenden het meest. In 2013 gaven éénoudergezinnen 40% van hun inkomen uit aan huur. In 2010 was dit nog 34% (+6%). Bij alleenwonenden is het verschil zelfs 8%: zij betalen in 2013 38% van hun inkomen aan huur, tegen 30% in 2010. Voor oudere alleenwonenden steeg het aandeel dat zij aan huur besteedden va 36% in 2010 tot 40% in 2013.

“Zorg dat u een goed beeld krijgt welke huurders in uw werkgebied het meest kwetsbaar zijn” adviseert Steven Diemel, onderzoeker bij WoningNet. “Het is daarbij belangrijk om de betaalbaarheid van huren op regelmatige basis te monitoren zodat trends tijdig gesignaleerd worden. Vergeet hierbij niet om ook op microniveau naar huur-, energiekosten en het consumptiepatroon te kijken.”

Gevolgen voor beleid

De uitkomsten van dit onderzoek maken duidelijk dat de financiële druk op huurders steeds hoger wordt. Zij zullen daardoor waarschijnlijk vaker te maken krijgen met financiële problemen. Corporaties moeten zich realiseren dat het profiel van hun klanten verandert; dit kan gevolgen hebben voor te voeren beleid op gebieden als klantcontact, wijkvoorzieningen, schuldpreventie en strategisch voorraadbeleid. Daarnaast is te verwachten dat de huur-inkomensontwikkeling het betalingsgedrag en verhuisgeneigdheid van huurders beïnvloeden. De zo gewenste doorstroming komt daardoor ook in gevaar.


Naar nieuwsoverzicht