Komt u ook naar onze Inspiratiemiddag op 4 oktober?

woensdag 10 augustus 2016

redactie Het Vierde Huis.

Speciaal voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties organiseert Het Vierde Huis op dinsdagmiddag 4 oktober een Inspiratiemiddag. Via leerzame kennissessies, workshops en interessante sprekers willen wij onze kennis delen, onze doelgroep inspireren en ons laten inspireren op de volgende deelgebieden:

Urgentiebeoordeling- en toekenning
Gemeenten zien het aantal urgentieaanvragen toenemen binnen een gelijkblijvend aanbod van sociale huurwoningen. De verdringing lijkt een groeiend probleem te zijn. Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling en de afname van het aantal urgentieaanvragen? En wanneer wordt het aantal urgentietoekenningen eigenlijk te veel? In welke situaties wordt een urgentie toegekend en hoe kan het proces zo helder en efficiënt mogelijk worden ingericht?

Vergunninghouders
Gemeenten en corporaties doen hun uiterste best om aan de taakstelling te voldoen maar het lukt hen nog niet altijd om voldoende en passende woonruimte te vinden voor vergunninghouders. Ondertussen verhardt de mentaliteit en groeit de kritiek van reguliere woningzoekenden. Welke vraagstukken en knelpunten zien we in de praktijk en hoe gaan we hiermee om?

Wonen & Zorg
Het vinden van levensloopgeschikte woningen voor de 65+ doelgroep kost soms de nodige tijd en moeite, waardoor deze woningen vaak aan andere woningzoekenden worden verhuurd. Is het huidige toewijzingsbeleid nog wel van deze tijd? Zou er bijvoorbeeld niet beter gestuurd kunnen worden op beperking in plaats van leeftijd? En hoe kunnen woonzorginitiatieven inspelen op de veranderende vraag?

Aanmelden en locatie

Deelname aan de Inspiratiemiddag is kosteloos. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan snel aan via deze link. De Inspiratiemiddag vindt plaats op een centrale locatie in Utrecht. Na uw aanmelding ontvangt u hier meer informatie over.

Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers. Bij te veel aanmeldingen hanteren wij de volgorde van aanmelding.


Naar nieuwsoverzicht