Nieuwsbrief januari 2019

dinsdag 8 januari 2019

Dit is de tweede nieuwsbrief, die u ontvangt vanuit Het Vierde Huis. Hiermee brengen we u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de urgentiedienstverlening. In deze nieuwsbrief blikken wij terug op 2018 en kijken wij alvast vooruit naar de plannen voor dit jaar.

Terugblik 2018

Stijging aantal aanvragen

In de gemeenten waarvoor Het Vierde Huis de urgentiedienstverlening uitvoert, zien we een stijging van het aantal urgentieaanvragen (vooral in grote gemeenten). Gemiddeld is dit 30% met zelfs een uitschieter richting 70%. Oorzaken hiervoor hebben we de afgelopen tijd veelvuldig kunnen lezen in de media, echte oplossingen helaas nog niet.

De woningmarkt staat met name in de grote steden onder druk. Deze problematiek zien we terug in alle woningmarktsectoren, Het Vierde Huis richt zich vanzelfsprekend op de sociale huursector. Wij bemerken dat:

 • de huurprijzen in de afgelopen jaren zijn gestegen;
 • we te maken hebben met mensen die langer of eerder zelfstandig moeten blijven wonen vanuit de verandering in de zorg;
 • we zien een stijging van de vraag t.o.v. nieuwbouw;
 • er een tekort is aan woningen in de middenhuur, waardoor het aantal scheefhuurders stijgt.

Kortom een lange lijst factoren waardoor we dit probleem niet zomaar opgelost zien en wij voor de komende jaren rekening houden met een stijging van de werkzaamheden op dit vlak. Reden voor Het Vierde Huis om de werkprocessen intern en extern onder de loep te nemen.

Optimalisatie

Het Vierde Huis is samen met een klant/gemeente de uitdaging aangegaan om de doorlooptijd van het aanvraagproces (het moment tussen het Kansadviesgesprek en het versturen van de beschikking) terug te dringen van 8 naar 6 weken. Een traject waarvoor de processen binnen de gemeente, Het Vierde Huis en de betrokken urgentiecommissie naadloos op elkaar moesten aansluiten en een intensieve mate van communicatie en samenwerking noodzakelijk was.

Wanneer nodig zijn wij 2 keer per week op locatie voor urgentiegesprekken. Daarnaast is er geen inloopspreekuur meer voor het Kansadviesgesprek, maar vinden de Kansadviesgesprekken allemaal op afspraak plaats. De wachttijd is hiermee voor een afspraak voor een Kansadviesgesprek terug gelopen naar 2 weken. Dit betekent geen lange wachttijden meer voor woningzoekenden tijdens het spreekuur, maar duidelijkheid met betrekking tot een eerste adviesgesprek. Een belangrijke verbetering die het afgelopen jaar is doorgevoerd voor de gemeente en we zijn dan ook zeer trots op het behaalde resultaat, de beoogde versnelling is voor elkaar en de woningzoekenden weten eerder waar zij aan toe zijn.

Samen met deze gemeente maar ook met andere gemeenten zullen we in 2019 verder experimenteren met nieuwe werkvormen om zo de woningzoekenden sneller en beter te informeren.

Huisvestingverordeningen

In het afgelopen jaar zijn vele gemeenten in de weer geweest met de huisvestingsverordeningen. Met veel gemeenten hebben we hierover meegedacht, samengewerkt of hebben we hierover geadviseerd. In één van de aankomende nieuwsbrieven of via onze andere kanalen (bijvoorbeeld LinkedIn) zullen we hieraan meer aandacht besteden. Zien we duidelijke trends of ontwikkelingen in beleid, goede tips & tricks? We komen erop terug…

Media

Veelvuldig konden we in het afgelopen jaar in de media (KRO-NCRV, PowNed, SBS6, Trouw, NOS, AD, NU.nl) onderwerpen zien of lezen over de woningmarkt. De berichten waren uiteenlopend van uitgangspunt en toon, maar altijd ging het over de toenemende druk op de woningmarkt. Ook waren er diverse berichten over “opkomst” van de beroepsurgenties in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast was het onderwerp statushouders en urgentie een hot item.

Het Vierde Huis is diverse malen benaderd om inzicht te geven in de wet- en regelgeving. Er werd gevraagd om achtergronden en naar onze ervaringen, maar ook om onze visie te delen. Eén van de onderzoeken waaraan Het Vierde Huis heeft meegewerkt (in samenwerking met WoningNet) is een item van de NOS.

En verder?

 • AVG: natuurlijk zijn we allemaal heel druk in de weer geweest met de werkzaamheden voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het aanpassen van werkprocessen en systemen, bewustzijn bij klanten, collega’s en andere partijen, het afstemmen van de verwerkersovereenkomsten. Het heeft voor veel werk gezorgd, maar Het Vierde Huis is AVG-proof!

 • Nieuwe collega’s: verder hebben we afscheid genomen van collega’s en hebben we nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

 • Training: we hebben trainingen gevolgd hoe om te gaan met agressie en hoe we de collega’s die hiermee te maken hebben gehad het beste kunnen opvangen. 

 • Bekendheid: we zijn actief in de media, op LinkedIn en via de nieuwsbrief. Wij hopen dat hierdoor meer gemeenten aanhaken als klant, maar we willen ook graag kenbaar maken dat een ieder bij ons terecht kan voor advies. Zodoende willen wij ervoor te zorgen dat door heel Nederland mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte goed en juist worden geïnformeerd .

Trots Op!

We zijn heel trots op onze constructieve, gelijkwaardige en langdurige relaties met onze klanten. De waardering en de tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening en onze werkwijze heeft geleid tot een aantal contractverlengingen waar we heel blij mee zijn. Zo hebben de gemeenten Utrecht, Almere en de regio’s Zuid-Kennemerland en SUWU uitgesproken de relatie met Het Vierde Huis voor langere tijd te willen voortzetten!

Vooruitblik 2019

Komt u ook naar ons nieuwjaarsevent op 17 januari?

Bent u ook zo benieuwd naar wat het nieuwe jaar gaat brengen voor de woningmarkt of de urgentiedienstverlening? Wat zijn de ontwikkelingen en hoe kunt u daarop inspelen?

Wilt u ook even bijpraten met oude bekenden en proosten op het nieuwe jaar samen met medewerkers van WoningNet en Het Vierde Huis?

Kom dan naar ons nieuwjaarsevent op donderdagmiddag 17 januari.

Een interactieve kennismiddag met aansluitend een nieuwjaarsborrel. Inclusief gastspreker die ons allemaal een spiegel voor houdt.

Kies een kennissessie!

We starten om 14.30 uur met een vijftal kennissessies. Kies uit 5 kennistafels met onderwerpen als Huurpaspoort, Urgentiedienstverlening, Klantinteractie, Agile en SAFe werken. Bekijk hier het hele programma.

Wat zijn de plannen voor 2019?

 • Om het stijgende aantal aanvragen te kunnen blijven uitvoeren zonder verlies van kwaliteit en zonder dat er een kostenstijging plaatsvindt, zijn we bij Het Vierde Huis op zoek naar mogelijkheden om de interne werkwijze te optimaliseren. Alle processen zijn of worden in 2019 onder de loep genomen, waarna we deze allemaal onderbrengen in een nieuw systeem, welke we medio 2019 in gebruik zullen nemen. Dit systeem, het Voorrangssysteem (ook wel: VRS) wordt in samenwerking met WoningNet ontwikkeld en is in 2018 al gebruik genomen door twee zeer tevreden klanten. In 2019 zullen we hierover vanzelfsprekend meer laten weten.

 • We gaan we onze website onder handen nemen, waardoor de informatie op de site nog duidelijker en overzichtelijker wordt.

 • Verder hopen we u te zien op het nieuwjaarsevent op 17 januari of op één van de andere kennissessies die we in 2019 zullen organiseren.

Namens het hele team van Het Vierde Huis wensen wij u een gezond, gelukkig en warm 2019!


Naar nieuwsoverzicht