Pilot Laatste Kansbeleid in De Bilt succesvol verlopen

woensdag 20 november 2013

redactie Het Vierde Huis

Overlastklachten van een huurder waren voor Woonstichting SSW de reden om met Het Vierde Huis in zee te gaan. Drie maanden na de start van een Laatste Kansbeleid pilottraject zijn de verschillen al duidelijk merkbaar.

Huisuitzetting voorkomen

Grietje Middelkoop, wijkconsulent bij SSW, licht toe met welk probleem de woningstichting te maken kreeg: “Afgelopen zomer zorgde een burenruzie voor veel overlast in een wijk. Alhoewel er meerdere partijen bij de ruzie betrokken waren, had één van de huurders wel een duidelijker aandeel in het conflict. Juridisch gezien hadden we genoeg aanwijzingen om het huurcontract met de huurder te kunnen ontbinden, maar we hebben eerst gekeken naar een mogelijk alternatief. Het ging tenslotte om een ouder echtpaar en de schuld lag niet uitsluitend bij hen.” Grietje Middelkoop is als wijkconsulent intensief betrokken bij haar wijk en haar huurders. In het verleden had zij al positieve ervaring met Het Vierde Huis in Utrecht. Er werd daarom besloten de organisatie als proef ook in De Bilt in te schakelen.

Weerstand

Grietje Middelkoop vervolgt: “In het begin stuitten we op wat gezonde weerstand van de huurder. Wat op zich logisch is, want er werden veranderingen in hun gedrag verwacht. Daarbij waren ze het niet gewend dat iemand meekeek met de financiën. Inmiddels is het echtpaar verhuisd naar een andere buurt. De tijden zijn veranderd, als er nu klachten binnenkomen dan nemen wij dit direct op met de mensen. Er vindt direct terugkoppeling plaats en zaken stapelen zich niet meer op.”

Positief voor huurder en verhuurder

In oktober heeft de eerste evaluatie met de huurder, de coördinator hulpverlening en Het Vierde Huis plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de huurders heel blij waren met de geboden oplossing.
SSW is ook positief; begin volgend jaar besluit de organisatie of zij Het Laatste Kansbeleid blijven inzetten.


Naar nieuwsoverzicht