Grote kostenbesparing mogelijk door voorkomen huisuitzetting

Laatste kansbeleid

maandag 6 mei 2013

Redactie Het Vierde Huis

Woningcorporaties hebben te kampen met flinke extra kosten als gevolg van de toename met 10% van het aantal huisuitzettingen. Branchevereniging Aedes onderzocht deze toename[1]. Inzet van Het Vierde Huis, expert op het gebied van wooncoaching, is een bewezen manier om het aantal uitzettingen sterk te verminderen, waardoor corporaties flink kunnen besparen op kosten. Door de Preventiecheck en het Laatste kansbeleid kan huisuitzetting in 80% van de gevallen voorkomen worden en besparen corporaties tot 60% op kosten.

Minder uitzettingen door strikte aanpak
De kosten voor een gemiddelde uitzetting zijn minimaal 10.000 euro. “Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor uitzetting, juridische kosten en huurderving”, licht Karin Kalai, manager van Het Vierde Huis, toe. Corporaties doen er alles aan om mensen een betaalbaar huis te kunnen bieden en willen uitzetting het liefst voorkomen. “Dat is ook ons doel,” gaat Kalai verder. “Preventie en strikte handhaving van afspraken blijken in de praktijk zeer effectieve instrumenten om uitzettingen te voorkomen.

Preventiecheck
Om huisuitzettingen door financiële problemen te voorkomen, is het belangrijk al in een vroeg stadium inzicht te hebben in mogelijke risico’s. De Preventiecheck van Het Vierde Huis regelt een financiële screening van nieuwe huurders voor corporaties. Kalai: “Na een kredietwaardigheidsonderzoek, maken we duidelijke afspraken met mensen die een verleden hebben met huurschulden. Door vooraf duidelijke, dwingende afspraken te maken, voorkomen we problemen op financieel gebied.”

Laatste kansbeleid
Door het Laatste kansbeleid van Het Vierde Huis wordt tot 60% kosten bespaard, doordat uitzetting vaak kan worden voorkomen. Ongeveer 80% van de huisuitzettingen is het gevolg van huurachterstand. De overige woon-gerelateerde problemen hebben een andere oorzaak. Door professionele bemiddeling, het op orde krijgen van de financiële situatie van huurders en gedragsverandering zoekt Het Vierde Huis naar een passende, dwingende oplossing, met oog voor het individu. Om terugval in het oude gedrag te voorkomen begeleiden we huurders en controleren we over een periode van ten minste 2 jaar de naleving van de gemaakte afspraken. “Deze werkwijze draagt bij aan een structurele oplossing, waardoor gemeenten en corporaties ook op de langere termijn geld besparen,’’ aldus Kalai.

Het Laatste kansbeleid is succesvol: 80% van de huurders kan in de woning blijven en valt niet meer terug in het 'oude' patroon. De resterende 20% komt terecht in een woonvorm die wel haalbaar is, zoals een beschermde woonvorm of een hostel.

[1] Aedes vereniging voor Woningcorporaties 19 maart 2013


Naar nieuwsoverzicht