Taakstelling statushouders in Utrecht behaald door goede samenwerking

maandag 1 februari 2016

Afgelopen jaar heeft Het Vierde Huis de huisvesting van statushouders (asielzoekers) in de gemeente Utrecht gecoördineerd. Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, de 'taakstelling statushouders ', wordt opgelegd door de overheid.  Door een goede onderlinge samenwerking tussen Het Vierde Huis en de gemeente Utrecht, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk, is deze taakstelling in 2015 met succes behaald.

wachtrij vooraan

Juiste persoon voor juiste woning

Harriët van Opheusden, senior adviseur Wonen van de Gemeente Utrecht, vertelt: "De grootste prestatie bij het huisvesten van statushouders wordt geleverd door de corporaties. Met het ter beschikking stellen van enorm veel woningen, hebben zij de achterstand in 2014 ingelopen en de taakstelling voor 2015 behaald. Wij vinden het enorm belangrijk dat de juiste personen aan de juiste woning worden gekoppeld en dat is zeer zeker een verdienste van Het Vierde Huis."

Het complete proces coördineren

Annelies Braams, teamleider bij Het Vierde Huis licht de werkwijze van de organisatie toe: "Voor statushouders is het vinden van een eigen woonruimte een essentiële stap om deel te nemen onze samenleving. Wij coördineren het complete proces als een statushouder een woning toegewezen mag krijgen, van aanmelding tot de contracttekening. Daarbij zorgen we ervoor dat de aangeboden woningen passend worden toegewezen. Zo houden we rekening met de betaalbaarheid van de woning en zorgen wij ervoor dat de grote woningen alleen naar gezinnen gaan. We zoeken altijd naar de balans, omdat de sociale huurwoningen in Utrecht schaars zijn en er ook nog voldoende woningen moeten overblijven voor reguliere woningzoekenden. Wij zijn trots op het behalen van de taakstelling in 2015 en op de goede samenwerking met onze partners in Utrecht."


Naar nieuwsoverzicht