Urgentie
Het Vierde Huis verzorgt voor de gemeente Almere de administratieve afhandeling van urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

In dit filmpje vindt u meer informatie over de urgentieregeling in de gemeente Almere.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent minimaal 18 jaar;
– U bent minimaal 2 jaar onafgebroken ingezetene van gemeente Almere;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 46.000,-
– U heeft het afgelopen jaar geen sociale huurwoning geweigerd;
– U heeft de afgelopen 2 jaar geen urgentieverklaring ontvangen voor dezelfde problematiek;
– U heeft geen schulden of u kunt aantonen dat u uw schulden voldoende heeft geregeld.

Ik voldoe niet aan deze voorwaarden.
Als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan heeft het geen zin om een urgentieverklaring aan te vragen. Wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn om woonruimte te vinden, kijk dan onder veelgestelde vragen.

Ik voldoe wel aan deze voorwaarden. 
Als u wel aan deze voorwaarden voldoet, kunt u via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. Afhankelijk van uw situatie, gelden er andere voorwaarden. Als u na het doorlopen van de urgentiewijzer denkt dat u kans maakt, dan kunt u een aanvraag urgentie indienen. Het aanvragen van een urgentie kost € 50,00.

Ik twijfel of ik voldoe aan de voorwaarden.
Als u twijfelt of u aan de algemene voorwaarden voldoet of als u meer informatie wilt over de procedure en de documenten die u moet aanleveren, dan kunt u een urgentie advies gesprek aanvragen. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Dit gesprek vindt telefonisch plaats en er zijn geen kosten verbonden. U kunt hier zelf een afspraak maken.

Waarom heb ik zo’n vergunning nodig?

Vanaf 1 juli 2015 is een huisvestingsvergunning verplicht, als u in een sociale huurwoning gaat wonen. Een huisvestingsvergunning is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om de woning te betrekken. Een sociale huurwoning is een woning die opnieuw verhuurd wordt voor een maandhuur van maximaal € 720,42.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig bij:

• sociale huurwoningen (nettohuur tot en met € 720,42).

Voor particuliere huurwoningen is de vergunningverlening uitbesteed aan Het Vierde Huis. Gaat u een woning van een corporatie huren, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Wat zijn de voorwaarden voor zo’n vergunning?

Algemene voorwaarden:

 • U bent ingeschreven bij WoningNet Almere en hebt betaald. U kunt zich via de website van WoningNet inschrijven.
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 38.035. In een aantal gevallen is bepaald dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan € 42.436. Als u urgent woningzoekende bent mag het inkomen van uw huishouden niet hoger zijn dan € 46.000.
 • U bent meerderjarig.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsstatus.

Extra voorwaarden bij voorrang wegens economische of maatschappelijke binding bij loting:

 • U bent gebonden aan de regio Almere.

Extra voorwaarden bij voorrang wegens recht op huurtoeslag bij woningen met een huur t/m € 651,03:

 • Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, dan krijgt u voorrang bij woningen met een huur tot en met de tweede aftoppingsgrens (€ 651,03). Heeft u geen kinderen en zijn alle leden van uw huishouden jonger dan 23 jaar, dan krijgt u alleen voorrang bij woningen met een huur tot en met € 424,44.

Extra voorwaarden bij voorrang wegens urgentie:

 • De woning voldoet aan het zoekprofiel in uw urgentieverklaring.
 • Bij urgentie op grond van mantelzorg: de woning die u wilt betrekken ligt op maximaal 5 kilometer afstand van het huis van uw mantelzorgrelatie.

Extra voorwaarden in geval van voorrang bij woningen voor bijzondere doelgroepen:

 • U heeft de kenmerken voor het label.

Extra voorwaarden bij voorrang vanwege de voordeelregeling:

 • U woont 6 jaar onafgebroken in de wijk of
 • U heeft de afgelopen 10 jaar 6 jaar onafgebroken in de wijk gewoond.

Extra voorwaarden bij voorrang voor woningen met 4 of meer kamers:

 • Bij 4 kamers: uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen.
 • Bij 5 of meer kamers: uw huishouden telt 5 of meer personen.

Extra voorwaarden bij voorrang wegens doorstroming naar een woning met 4 of meer kamers :

 • U laat een sociale huurwoning in Almere achter.

Hoe vraag ik huisvestingsvergunning aan?

Bij particuliere huurwoningen loopt de vergunningverlening via Het Vierde Huis.
U kunt een vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en dient zowel door u als uw aanstaande verhuurder ondertekend te worden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier, inclusief alle bewijsstukken (zie aanvraagformulier) versturen naar  vergunning_almere@hetvierdehuis.nl.

Het Vierde Huis toetst vervolgens de aanvraag aan de voorwaarden. Wanneer de aanvraag volledig is en u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huisvestingsvergunning binnen 8 weken per post.

Een woning zoeken zonder urgentie

U kunt uiteraard wel blijven reageren op woningen die aangeboden worden in WoningNet, ook al heeft u geen urgentiestatus. U heeft alleen geen voorrang op andere woningzoekenden. Daarom is het aan te raden uw kansen te vergroten door woningen te kiezen waar minder mensen op afkomen.

Het lotingsegment

Sinds januari 2015 wordt 50% van het aanbod sociale huurwoningen verloot. Voor meer informatie zie www.woningnetalmere.nl/uitleg

Kansen vergroten sociale huurwoningen

Op advertenties voor appartementen zonder lift reageren vaak minder mensen. Zeker als het wat kleinere appartementen betreft. Regelmatig worden deze verhuurd aan woningzoekenden die nog niet lang zijn ingeschreven bij WoningNet. dat geldt ook voor 55+ woningen, maar het is natuurlijk alleen zinvol daarop te reageren als u 55 jaar of ouder bent. Op WoningNet kunt u zien hoeveel mensen al gereageerd hebben op een woning. De tip is zo laat mogelijk te reageren waardoor u kunt kiezen voor woningen die dan het minst aantal reacties hebben.

Kansen vrije sector woningen

Voor sommige woningzoekenden zijn woningen die te huur worden aangeboden in de vrije huursector een alternatief. Corporaties adverteren regelmatig huurwoningen met een huur net boven de sociale huurgrens. Daarbij moet echter wel een minimale inkomenseisen worden voldaan. Als een tussen oplossing is het huren van een kamer wellicht een mogelijkheid. Daar kunt u redelijk snel voor in aanmerking komen.

Andere mogelijkheden:

– www.kamernet.nl
– www.kamermetkansen.nl
– www.dmgo.nl
– www.kamerhuuralmere.nl

Wijkteams van de Gemeente Almere

Indien u vragen heeft over zorg en ondersteuning in Almere, dan kunt u contact opnemen met uw eigen wijkteam medewerker, zie www.wijkteamsalmere.nl voor meer informatie.

Meer informatie?

Het Klantcontactcentrum van WoningNet Almere geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 360 00 36 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.