Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten
Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

Vergunning tijdelijke verhuur voor een koopwoning

Je kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur in de gemeente Utrecht niet zomaar aanvragen. Alleen in speciale gevallen krijg je toestemming voor de tijdelijke verhuur van je koopwoning.

 • Je kunt alleen een vergunning krijgen als de woning echt niet te verkopen is. Als er dus geen kopers of te weinig kopers zijn voor de woning.
  • Bijvoorbeeld omdat het een koopwoning is in een bijzondere koopprijscategorie. 
  • Dit moet je kunnen laten zien.
  • Krijg je nog bezichtigingen voor de woning? Of biedingen? Dan is de woning nog te verkopen. En krijg je dus geen vergunning voor de tijdelijke verhuur.
 • De vergunning is voor maximaal 5 jaar. Daarna kun je niet verlengen.

 

Voorwaarden voor een vergunning tijdelijke verhuur

Bij een woning die bestemd is voor de verkoop moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • De woning is nooit bewoond. 
 • De woning is door de eigenaar geheel of gedeeltelijk bewoond tijdens de laatste 12 maanden voordat de woning te koop gezet werd.
 • De woning is de laatste 10 jaar niet langer dan 3 jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd. Dit mag 3 jaar achter elkaar, maar hoeft niet.

Daarnaast moet je ook aan deze voorwaarden voldoen:

 • De woning staat leeg.
 • De eigenaar kan de woning niet verkopen. Of op een andere manier verhuren of er zelf wonen.
 • De eigenaar mag maximaal 2 woningen tijdelijk verhuren.

 

Aanvragen van de vergunning tijdelijke verhuur

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier.

Let op: Het aanvragen van de vergunning tijdelijke verhuur kost € 118,85. Dit noemen we legeskosten.

Er zijn verschillende documenten die je moet meesturen met de aanvraag:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.
 • Bewijs van eigendom.
  Dit is een recent kadastraal bericht eigendom (opvraagbaar op www.kadaster.nl). 
 • Bewijs dat het huis in de verkoop staat.
  Bijvoorbeeld met een link naar de internetsite.
 • De WOZ-beschikking.
 • Een schermafbeelding dat je de legeskosten van €118,85 hebt betaald.
  Je maakt dit bedrag over op NL80 RABO 0102 6479 92, t.n.v Stichting Het Vierde Huis. Onder vermelding van het kenmerk: TVP2024+adres.
 • Bij inschakeling van een intermediair moet de aanvrager een schriftelijke volmacht met kopie legitimatie van de eigenaar overleggen.
 • Als je als executeur-testamentair optreedt namens erfgenamen: notariële akte aanvaarding erfenis en machtiging + legitimatie van de erfgenamen.

Stuur dit per mail naar Het Vierde Huis. Je krijgt binnen 8 weken een reactie.

Handig om te weten

Heb je de vergunning voor tijdelijke huur gekregen? Dan kun je op zoek naar een huurder. Weet dat:

 • De standaard huurbeschermingsregels niet gelden voor de tijdelijke huurder van je koopwoning. 
 • Er een minimale huurtermijn geldt van 6 maanden.
 • De opzegtermijn is minimaal 3 maanden voor de verhuurder. En minimaal 1 maand voor de huurder. 
 • Als de vergunning is verlopen de huurovereenkomst automatisch eindigt. 
 • Je zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen.
 • Je meer informatie over de tijdelijke verhuur van je koopwoning kunt vinden op de website rijksoverheid.


Hier vind je een voorbeeld van een huurcontract.

Lijst met gemeenten:

Koopwoningen

Koopwoningen

Overige woningen

Overige woningen
Scroll to Top
Logo van Het Vierde Huis

Kies een gemeente

Logo van Het Vierde Huis