Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten
Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

Vergunning tijdelijke verhuur voor overige woningen

Je mag een woning in Utrecht alleen tijdelijk verhuren, als je een vergunning hebt van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Een woonruimte in een gebouw dat bedoeld is voor het bewonen van groepen, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie of onderwijs.
 • Een woonruimte in een woning die bedoeld is voor nieuwbouw. En die wordt afgebroken of vernieuwd. 
 • Een woonruimte in een huurwoning die bedoeld is de verkoop.


Voorwaarden voor een vergunning tijdelijke verhuur

Aan deze voorwaarden moet de woning voldoen:

 • De woning staat leeg.
 • De eigenaar kan de woning niet verkopen. Of op een andere manier verhuren of er zelf wonen.
 • De eigenaar moet kunnen aantonen dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn. En binnen een redelijke termijn zal gaan plaatsvinden.


Aanvragen van de vergunning tijdelijke verhuur

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier.

Let op: Het aanvragen van de vergunning tijdelijke verhuur kost € 118,85. Het aanvragen van een verlenging van de vergunning tijdelijke verhuur kost € 49,85. Dit noemen we legeskosten.

Er zijn verschillende documenten die je moet meesturen met de aanvraag:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.
 • Bewijs van eigendom.
  Dit is een recent kadastraal bericht eigendom (opvraagbaar op www.kadaster.nl). 
 • De WOZ-beschikking.
 • Een schermafbeelding dat je de legeskosten van €118,85 hebt betaald.
  Je maakt dit bedrag over op NL80 RABO 0102 6479 92, t.n.v Stichting Het Vierde Huis. Onder vermelding van het kenmerk: TVP2024+adres.
 • Bij inschakeling van een intermediair moet de aanvrager een schriftelijke volmacht met kopie legitimatie van de eigenaar overleggen.
 • Als er een vergunning aangevraagd wordt op basis van het voornemen tot afbraak of vernieuwbouw (artikel 15, lid 1c), moet de eigenaar aantonen dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en ook dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

Stuur dit per mail naar Het Vierde Huis. Je krijgt binnen 8 weken een reactie.

Handig om te weten

Heb je de vergunning voor tijdelijke huur gekregen? Dan kun je op zoek naar een huurder. Weet dat:

 • De standaard huurbeschermingsregels niet gelden voor de tijdelijke huurder van je koopwoning. 
 • Er een minimale huurtermijn geldt van 6 maanden.
 • De opzegtermijn is minimaal 3 maanden voor de verhuurder. En minimaal 1 maand voor de huurder. 
 • Als de vergunning is verlopen de huurovereenkomst automatisch eindigt. 
 • Je zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen.
 • Je meer informatie over de tijdelijke verhuur van je koopwoning kunt vinden op de website rijksoverheid.


Hier vind je een voorbeeld van een huurcontract.

Lijst met gemeenten:

Koopwoningen

Koopwoningen

Overige woningen

Overige woningen
Scroll to Top
Logo van Het Vierde Huis

Kies een gemeente

Logo van Het Vierde Huis