Urgentie aanvragen

Wat is een urgentie?
Als je in een noodsituatie zit, krijg je soms voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een woning. Dit noemen we urgentie. De gemeente kan een urgentieverklaring geven aan mensen die dringend een (andere) woning nodig hebben. Omdat alle woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden, wordt er per situatie gekeken wat mogelijk is. Een urgentie is 6 maanden geldig. 

Het Vierde Huis verzorgt de urgentie-aanvragen voor de gemeente Stichtse Vecht. Wij kijken of je voldoet aan de regels en of je situatie past bij de regeling.

Let op! Vraag een urgentieverklaring zelf aan. Op internet bieden organisaties aan dit voor je te doen – tegen betaling. We raden dit af. Een aanvraag duurt op die manier even lang, maar je betaalt er wel voor. 

Op welke woningen kan ik reageren met een urgentie?
Als je urgentie hebt gekregen, kan je zelf een woning zoeken, via Mijn Dak regio Utrecht. Met een urgentie kan je reageren op een appartement vanaf de eerste etage. 

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Check eerst in de Urgentiewijzer of je een urgentie kan aanvragen. Daarna plan je een kansadviesgesprek met ons waarin we je aanvraag bespreken. Dit gesprek is telefonisch, en kost niets. Daarna kan je de urgentie aanvragen.

Een urgentie-aanvraag kost € 150,00. Je betaalt dit voor de aanvraag, ook als daar uitkomt dat je geen urgentie krijgt. Check eerst of je urgentie kan krijgen:

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je urgentie krijgt of niet. Als je op medische gronden een urgentie aanvraagt, kan het zijn dat je een afspraak krijgt bij een keuringsarts.

Voorrang woonvormen

In Stichtse Vecht zijn er woningen voor mensen die iets speciaals nodig hebben, zoals extra zorg. Zij krijgen voorrang op deze woonvormen. We noemen dat een indicatie. Woningen met een toegankelijkheidslabel bijvoorbeeld, zijn gelijkvloers, rollatorgeschikt of rolstoelgeschikt. Woningzoekenden met een fysieke beperking krijgen voorrang op deze woningen. Als er zorg nodig is voor een bewoner, kan er een indicatie aangevraagd worden voor een servicewoning. Een woonvormindicatie staat los van de urgentieaanvraag. Je kan dit dus ook aanvragen zonder een urgentieaanvraag in te dienen. 

Het aanvragen van een indicatie is voor de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht kosteloos. Je vraagt het aan met een aanvraagformulier, die stuur je per post of e-mail toe. 

Wat voor woonvormen zijn er?
In de gemeente Stichtse Vecht zijn er verschillende woonvormen voor specifieke doelgroepen. Voor rolstoelgebruikers kan er voorrang worden aangevraagd voor een rolstoelwoning. Als er zorg noodzakelijk is dan kan er voorrang aangevraagd worden voor een servicewoning.

Servicewoningen
Servicewoningen liggen vaak bij een zorgcentrum, of er is een zorgorganisatie aan het complex verbonden. Zo kunnen de bewoners gebruik maken van zorg als dat nodig is. De woningzoekende die het langst een indicatie heeft, krijgt dan de woning aangeboden. Deze indicatie geldt niet voor woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben.  

Rolstoelwoningen
Rolstoelwoningen zijn zelfstandige woningen, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Er zijn twee soorten woningen: 

  • Rolstoelaangepaste woningen: deze woningen zijn aangepast zodat mensen  met een rolstoel hier prettig kunnen wonen. Om in aanmerking te komen voor een rolstoelwoning heb je een indicatie nodig. Je komt dat op een wachtlijst. Je krijgt bericht als er een geschikte woning beschikbaar is, en kan deze dan bekijken. De meeste aangepaste woningen zijn in de wijken Overvecht en Lunetten van de gemeente Utrecht. De rolstoelaangepaste woningen worden bij ons aangeboden door de corporaties. Wij bemiddelen de woningen aan woningzoekenden  met een indicatie.
  • Rolstoelgeschikte woningen: deze woningen hebben geen aangepaste voorzieningen, maar zijn groot genoeg om gemakkelijk in een rolstoel te kunnen bewegen. Ze worden verdeeld via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie. De rolstoelgeschikte woningen worden aangeboden op WoningNet. Mensen met een indicatie hebben voorrang.

Op welke woningen kan ik reageren met een indicatie?
Met een indicatie voor een woonvorm kan je reageren op woningen via de website van WoningNet. Let hierbij op het label van de woning. Als je voorrang krijgt op een rolstoelwoning, kan Het Vierde Huis dat voor je opzoeken.

Hoe vraag ik voorrang aan?
Vraag hier voorrang aan voor een servicewoning of rolstoelwoning:

Kan ik niet beter mijn eigen woning laten aanpassen?
Als het om een rolstoelwoning gaat, kan je het beste contact opnemen met de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van je gemeente. Zij adviseren je om je woning aan te passen of om te verhuizen naar een al aangepaste woning.

Let op! Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Een indicatie geeft voorrang voor servicewoningen of rolstoelwoningen. De medische urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod.

Veelgestelde vragen 

Kan ik de kosten voor de aanvraag terugkrijgen?
De kosten die je betaalt voor een urgentie-aanvraag noemen we legekosten. Deze worden niet terugbetaald. Je betaalt voor de aanvraag, ook als de uitkomst is dat je geen urgentie krijgt.

Kan mijn urgentie verlengd worden?
Als je na 6 maanden nog geen geschikte woning hebt gevonden, kan je verlenging aanvragen. Dat kan vier weken voordat de urgentie afloopt. Een urgentie wordt alleen verlengd als er niet genoeg aanbod is geweest dat past bij het zoekprofiel. Neem voor een verlenging contact op via ucwu@hetvierdehuis.nl.

Hoe vind ik een woning zonder urgentie?
Als je bent ingeschreven bij WoningNet kan je reageren op die woningen die passen bij je situatie. Je maakt meer kans als je langer bent ingeschreven, en als je reageert op woningen die minder gewild zijn. Soms worden woningen verloot. 

Corporaties verhuren soms ook woningen in de vrije sector. Deze hebben een hogere huur, maar zijn vaak wel sneller beschikbaar.

Zijn er andere plekken om een woning te vinden?

Mag ik een aangeboden woning weigeren?
In Stichtse Vecht mag je geen woning weigeren als je een urgentie hebt. Als je binnen 6 maanden geen woning hebt gevonden maar wel een woning hebt geweigerd, wordt je urgentie niet verlengd. 

 

Privacyverklaring Stichting Urgentiedienstverlening West-Utrecht