Urgentie
Voor de gemeente Stichtse Vecht verzorgt Het Vierde Huis de kansadviesgesprekken en de administratieve verwerking van urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de woningbehoefte van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent minimaal 18 jaar;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,-;
– Het woonprobleem is ontstaan in de gemeente Stichtse Vecht;
– U reageert actief op het woningaanbod via WoningNet en heeft geen passende woonruimte geweigerd;

In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?

Via de urgentiewijzer kunt u nagaan of u een kans maakt op een urgentieverklaring. Aan het eind van de urgentiewijzer kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden telefonisch plaats.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente Stichtse Vecht. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. 

Na het gesprek kunt u de definitieve aanvraag indienen. U moet dan uw aanvraag verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten betalen. 

Het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag kost € 150. Dit bedrag moet, voordat het aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Wat is de procedure?

Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van. Op basis van de aangeleverde informatie legt Het Vierde Huis een advies voor aan de urgentiecommissie West-Utrecht, die over de aanvraag beslist.

Wat voor woonvormen zijn er?
In de gemeente Stichtse Vecht zijn er verschillende woonvormen voor specifieke doelgroepen. Voor rolstoelgebruikers kan er voorrang worden aangevraagd voor een rolstoelwoning en als er zorg noodzakelijk is dan kan er voorrang aangevraagd worden voor een servicewoning.

Servicewoningen
Servicewoningen liggen vaak bij een zorgcentrum of er is een zorgorganisatie aan het complex verbonden. Zo kunt u gebruik maken van zorg als dat nodig is. Een deel van de servicewoningen wordt geadverteerd via WoningNet. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden in de advertentie voldoet, dan kunt u op deze woningen reageren. Woningzoekenden met een indicatie servicewoning komen als eerste in aanmerking vóór overige woningzoekenden. De woningzoekende die het langst een indicatie heeft, krijgt dan de woning aangeboden. Deze indicatie geldt niet voor woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben.  

Rolstoelwoningen
Rolstoelwoningen zijn zelfstandige woningen, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Wij maken onderscheid in rolstoelwoningen met aangepaste voorzieningen en rolstoelgeschikte woningen:

• Rolstoelaangepaste woningen

Dit zijn woningen met aangepaste voorzieningen voor mensen met een rolstoel. Hiervoor bemiddelt Het Vierde Huis in samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties. Om in aanmerking te komen voor een rolstoelwoning heeft u een indicatie nodig. U wordt dan op een bemiddelingslijst geplaatst. Als een geschikte woning voor u beschikbaar komt, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt dan aangeven of u geïnteresseerd bent in de woning en deze wil bezichtigen. De meeste aangepaste woningen zijn in de wijken Overvecht en Lunetten van de gemeente Utrecht. 

• Rolstoelgeschikte woningen

Deze woningen hebben geen aangepaste voorzieningen maar zijn groot genoeg om gemakkelijk in een rolstoel te kunnen bewegen. Deze woningen worden verdeeld via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie. 

Hoe maak ik kans op zo’n woning?

1. staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht. U kunt zich inschrijven via de website van WoningNet. Zorgt u ervoor dat uw registratiegegevens correct zijn ingevuld.

2. Download het formulier:  

3. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar Het Vierde Huis. Het Vierde Huis bepaalt dan of u een indicatie krijgt. Mogelijk is er een medische keuring nodig. Binnen acht weken ontvangt u een reactie van Het Vierde Huis.

Met een indicatie voor een servicewoning zoekt u zelf naar een geschikte woning via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel van de woning. Komt u in aanmerking voor een rolstoelwoning? Het Vierde Huis zoekt voor u naar een rolstoel aangepaste woning en zal u de woning aanbieden. U kunt ook zelf zoeken naar een rolstoelgeschikte woning via de website van WoningNet.

Wat kost zo’n indicatie?
Woont u in de gemeente Stichtse Vecht dan is de indicatie gratis.

Kan ik niet beter mijn eigen woning laten aanpassen?
Dat hangt ervan af. Als het om een rolstoelwoning gaat, kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente. U krijgt van hen advies om uw woning te aanpassen of om te verhuizen naar een al aangepaste woning.

Let op! Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Een indicatie geeft voorrang voor servicewoningen of rolstoelwoningen. De medische urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod.

Hoe vraag ik urgentie aan voor de gemeente Stichtse Vecht?
Via de website www.urgentiewijzer.nl kunt u een urgentieaanvraag indienen. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden.

Hoeveel kost een urgentieaanvraag?
In de gemeenten Stichtse Vecht kost een aanvraag € 150.

Dit bedrag moet, voordat het digitale aanvraagformulier kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.