Urgentie aanvragen

Wat is een urgentie?
Als je in een noodsituatie zit, krijg je soms voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een woning. Dit noemen we urgentie. De gemeente kan een urgentieverklaring geven aan mensen die dringend een (andere) woning nodig hebben. Omdat alle woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden, wordt er per situatie gekeken wat mogelijk is. Een urgentie is 6 maanden geldig.

Het Vierde Huis behandelt de urgentie-aanvragen voor de gemeente Utrecht. Wij kijken of je voldoet aan de regels en of je situatie past bij de regeling.

Let op! Vraag een urgentieverklaring zelf aan. Op internet bieden organisaties aan dit voor je te doen – tegen betaling. We raden dit af. Een aanvraag duurt op die manier even lang, maar je betaalt er wel voor.

Op welke woningen kan ik reageren met een urgentie?
Als je urgentie hebt gekregen, kan je zelf een woning zoeken, via Mijn Dak regio Utrecht. Meestal kan je met een urgentie reageren op een appartement vanaf de eerste etage.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
In de Urgentiewijzer check je of je een urgentie kan aanvragen. Een urgentie-aanvraag in Utrecht is gratis. Start de Urgentiewijzer, en vraag direct urgentie aan:

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je urgentie krijgt of niet. Als je op medische gronden een urgentie aanvraagt, kan het zijn dat je een afspraak krijgt bij een keuringsarts.

Voorrang beroepsgroepen

Wat is voorrang voor beroepsgroepen?
Als je werkt in een bepaalde beroepsgroep, krijg je soms voorrang. Voor de gemeente Utrecht behandelt Het Vierde Huis de aanvragen voorrang op sociale huurwoningen voor beroepsgroepen

Waar moet ik aan voldoen?

 • Je werkt in één van deze beroepsgroepen:
  • Zorg: Je werkt in de directe (patiënten)zorg: verplegend en verzorgend personeel dat fysiek contact heeft met de patiënt en begeleidend personeel bij de Maatschappelijke opvang
  • Politie. Je werkt bij de politie en surveilleert op straat
  • Onderwijs. Je werkt als onderwijspersoneel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijsondersteunend personeel is uitgesloten
 • Je hebt een contract voor minimaal 1 jaar of een vaste aanstelling;
 • Je hebt een contract voor 24 uur per week of meer;
 • De organisatie waarvoor je werkt, ligt in de gemeente Utrecht en je werkt in de gemeente Utrecht;
 • Je woont onzelfstandig in de gemeente Utrecht of je woont buiten de woningmarktregio.

Hoe vraag ik beroepsvoorrang aan?
In de Urgentiewijzer check je of je de voorrang kan aanvragen. Een aanvraag in Utrecht is gratis. Start de Urgentiewijzer, en vraag direct een voorrang voor beroepsgroepen aan:

Zorg dat je aanvraag compleet is. Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je voorrang krijgt of niet.

Als je niet weet of je aan de voorwaarden voldoet, of meer informatie wilt, kan je een kansadviesgesprek aanvragen. We kijken dan samen naar je situatie en geven advies. Dit gesprek is telefonisch, en kost niets.  Je kan een afspraak maken als je eerst de Urgentiewijzer hebt ingevuld. 

Op welke woningen kan ik reageren met voorrang?
Als je voorrang hebt, kan je zelf een woning zoeken via WoningNet Regio Utrecht. De voorrang is alleen geldig voor de gemeente Utrecht, voor appartementen vanaf de eerste etage.

Voorrang woonvormen

Wat betekent voorrang woonvormen?
In de gemeente Utrecht zijn er woningen voor mensen die iets speciaals nodig hebben, zoals extra zorg. Zij krijgen voorrang op deze woonvormen. We noemen dat een indicatie. Woningen met een toegankelijkheidslabel bijvoorbeeld, zijn gelijkvloers, rollatorgeschikt of rolstoelgeschikt. Woningzoekenden met een fysieke beperking krijgen voorrang op deze woningen. Als er zorg nodig is voor een bewoner, kan er een indicatie aangevraagd worden voor een servicewoning.

Op welke woningen kan ik reageren met een indicatie?
Met een indicatie voor een woonvorm kan je reageren op woningen via de website van WoningNet. Let hierbij op het label van de woning. 

Welke woonvormen bestaan er?

Servicewoningen
Servicewoningen liggen vaak bij een zorgcentrum, of er is een zorgorganisatie aan het complex verbonden. Zo kunnen de bewoners gebruik maken van zorg als dat nodig is.

Rolstoelwoningen
Rolstoelwoningen zijn zelfstandige woningen, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Er zijn twee soorten woningen: 

  • Rolstoelaangepaste woningen: deze woningen zijn aangepast zodat mensen  met een rolstoel hier prettig kunnen wonen. Om in aanmerking te komen voor een rolstoelwoning heb je een indicatie nodig. Je komt in sommige situatie op een wachtlijst. Je krijgt dan bericht als er een geschikte woning beschikbaar is. De meeste aangepaste woningen zijn in de wijken Overvecht en Lunetten van de gemeente Utrecht. De rolstoelaangepaste woningen worden bij ons aangeboden door de corporaties. Wij bemiddelen de woningen aan woningzoekenden met een indicatie die op de wachtlijst staan.
  • Rolstoelgeschikte woningen: deze woningen hebben geen aangepaste voorzieningen, maar zijn groot genoeg om gemakkelijk in een rolstoel te kunnen bewegen. Ze worden verdeeld via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie. De rolstoelgeschikte woningen worden aangeboden op WoningNet. Mensen met een indicatie hebben voorrang.

Gelijkvloerse woningen
Een gelijkvloerse woning is een woning op de begane grond, of een woning die bereikbaar is met de lift. De woning heeft geen hoge drempels of treden. Een gelijkvloerse woning is geschikt voor mensen die slechter ter been zijn, maar geen hulpmiddelen nodig hebben.

Rollatorwoningen
Een rollatorwoning is geschikt voor mensen met een rollator. Er is een brede toegang tot de woning en/of het gebouw. Ook de deuropeningen in de woning zijn breed, en er zijn geen steile stukken. De toegangsdeuren gaan automatisch open en er is een ruime lift aanwezig.

Hoe vraag ik voorrang aan?
In de Urgentiewijzer check je of je de indicatie kan aanvragen. Een aanvraag in Utrecht is gratis. Start de Urgentiewijzer, en vraag direct een indicatie aan:

Zorg dat je aanvraag compleet is. Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je indicatie krijgt of niet.  

Let op: bij een ernstige medische situatie kan je – naast een indicatie – ook een medische urgentie aanvragen. Daarmee krijg je extra voorrang. Een indicatie geeft namelijk voorrang bij servicewoningen of toegankelijke woningen. En  medische urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod.

Corporatiehotel

Wat is het Corporatiehotel?
Het Corporatiehotel biedt tijdelijke woonruimte voor mensen in de regio Utrecht, die dakloos zijn of bijna dakloos. Het Corporatiehotel heeft 2 locaties, en kan woonruimte bieden aan alleenstaanden of gezinnen van maximaal 3 personen. Je mag geen huisdieren meenemen. Het doel van het Corporatiehotel is om te zorgen dat je je leven weer op orde krijgt, en daarna weer een woning kan vinden.

Waar moet ik aan voldoen? 
Om in aanmerking te komen voor wonen in het Corporatiehotel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 •  Je bent minimaal 23 jaar of hebt een inwonend, minderjarig kind;
 • Je staat minstens 1 jaar ingeschreven in een gemeente in de regio Utrecht;
 • Je staat – minder dan 9 jaar – ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht.
 • Je verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je hebt geen schulden, of je kan laten zien dat je je schulden goed hebt geregeld met een afbetalingsregeling. Als je dit nog niet hebt, moet je kunnen laten zien dat je binnen 1,5 jaar een afbetalingsregeling kan regelen;
 • Je hebt een vast inkomen. Je netto inkomen is lager dan € 1.300,– per maand (voor één persoon) of  € 1.900,– (bij een meerpersoonshuishouden). Als je nog geen inkomen hebt, moet je kunnen laten zien dat je binnenkort een inkomen hebt;
 • Je Nederlands is goed genoeg dat je kan uitleggen wat je bedoelt;
 • Je hebt geen acute verslavingsproblemen;
 • Je hebt geen acute psychiatrische problemen;
 • Je hebt in het recent verleden geen woningoverlast veroorzaakt.
 •  

Intake bij de Tussenvoorziening
Als je aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening voert een gesprek met je om te kijken of je situatie past bij wonen in het Corporatiehotel is. Er wordt gekeken of:

 • Je je eigen huishouden kan verzorgen;
 • Je op een prettige manier kan leven in deze woonomgeving.

Hoe vraag ik wonen in het Corporatiehotel aan?
Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je tijdelijke woonruimte bij het Corporatiehotel aanvragen. Vul het aanvraagformulier Corporatiehotel volledig in en mail dit met de bewijsstukken naar corporatiehotel@hetvierdehuis.nl

Huisvestingsvergunning aanvragen

Wat is een huisvestingvergunning?
Een huisvestingsvergunning is verplicht als je in een sociale huurwoning of middenhuurwoning gaat wonen. In de gemeente Utrecht is bij sociale huurwoningen (kale huurprijs tot en met € 808,06) en ook bij middenhuurwoningen (kale huurprijs tussen de € 808,07 en € 1126,90 per maand) een huisvestingsvergunning verplicht. Hierin staat dat je aan de voorwaarden voldoet om in zo’n woning te mogen wonen. Bijvoorbeeld dat je niet teveel verdient voor de woning. Zo zorgt de gemeente dat woningen naar de mensen gaan voor wie ze bedoeld zijn. 

Waar moet ik aan voldoen voor een sociale huurwoning?

 • Het inkomen van het huishouden is lager dan € 56.330.
 • Je bent ouder dan 18 jaar;
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit, een geldig legitimatiebewijs van de Europese Unie of van een Europese Economische Ruimte of een geldige verblijfsvergunning;

Waar moet ik aan voldoen voor een middenhuurwoning?

 • Je bent ouder dan 18 jaar;
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig legitimatiebewijs van de Europese Unie of van een Europese Economische Ruimte of een geldige verblijfsvergunning
 • Het inkomen van het huishouden is bij een eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 64.578 en bij een meerpersoonshuishouden € 76.319.

Hoe vraag ik een huisvestingsvergunning aan
Als je een woning van een woningcorporatie huurt, regelt de woningcorporatie dit. Als je een sociale huurwoning of een middenhuurwoning van iemand anders gaat huren, doe je dat zelf. 

Via het digitale portaal van Het Vierde Huis kijk je of je in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning, en vraag je deze direct aan:

Binnen 8 weken na de aanvraag ontvang je bericht waarin staat of je vergunning krijgt of niet. 

Vergunning tijdelijke verhuur koopwoning 

Wat is een vergunning tijdelijke verhuur koopwoning
Staat je woning te koop, maar lukt het niet om de woning te verkopen? Met een vergunning op basis van de Leegstandswet mag je de woning tijdelijk verhuren: maximaal 5 jaar. Een verlenging is niet mogelijk.

Waar moet de woning aan voldoen?
Omdat de woning valt in de categorie woningen voor de verkoop is, moet je bij de aanvraag duidelijk maken dat de woning te koop staat. Dat kan op drie manieren:

 • Een woning die nooit bewoond is, of:
 • Een woning die in ieder geval door de eigenaar geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest tijdens de laatste 12 maanden voordat de woning te koop gezet werd, of:
 • Een woning die de laatste 10 jaar niet langer dan 3 jaar (al dan niet aaneengesloten) geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest.

Verder zijn er een paar voorwaarden:

 • De woning staat leeg;
 • De eigenaar kan de woning niet verkopen, op een andere manier verhuren of er zelf wonen;
 • De eigenaar mag maximaal 2 woningen tijdelijk verhuren.

Let op! Het niet kunnen verkopen van de woning is alleen in uitzonderlijke gevallen een reden voor aanvraag van de vergunning tijdelijke verhuur. Bijvoorbeeld omdat het een koopwoning is in een uitzonderlijke koopprijscategorie. Dit moet je kunnen laten zien.

Wat kost een vergunning tijdelijke verhuur?
Het aanvragen van een vergunning tijdelijke verhuur kost € 111,60, we noemen dit legeskosten. Maak dit over op NL80 RABO 0102 6479 92, t.n.v Stichting Het Vierde Huis, onder vermelding van het kenmerk: TVP2023+adres.

Hoe vraag ik de vergunning tijdelijke verhuur aan
Vul het aanvraagformulier in.

Zorg dat je dit meestuurt:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier;
 • Bewijs van eigendom: een recent kadastraal bericht eigendom (opvraagbaar op www.kadaster.nl);
 • Bewijs van huis in verkoop: link naar de internetsite;
 • De WOZ-beschikking;
 • Printscreen van betaling legeskosten;
 • Bij inschakeling van een intermediair moet de aanvrager een schriftelijke volmacht met kopie legitimatie van de eigenaar overleggen;
 • Als je als executeur-testamentair optreedt namens erfgenamen: notariële akte aanvaarding erfenis en machtiging + legitimatie van de erfgenamen.

Stuur dit per mail naar Het Vierde Huis. 

De regels van de huurovereenkomst
De standaard huurbeschermingsregels gelden niet voor de tijdelijke huurder van je koopwoning. Wel geldt een minimale huurtermijn van 6 maanden en een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder, en minimaal 1 maand voor de huurder. Als de vergunning is verlopen eindigt de huurovereenkomst automatisch. Je bepaalt zelf de hoogte van de huurprijs.

Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke verhuur van je koopwoning vind je op de website rijksoverheid.

Vergunning tijdelijke verhuur overige woningen

Wat is een vergunning tijdelijke verhuur overige woningen?
Een woning mag tijdelijk verhuurd worden als er een vergunning op basis van de Leegstandswet is verleend.  Bijvoorbeeld:

 • Een woonruimte in een gebouw dat bedoeld is voor het bewonen van groepen, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie of onderwijs;
 • Een woonruimte in een woning die bedoeld is voor nieuwbouw, en die wordt afgebroken of vernieuwd;  
 • Een woonruimte in een huurwoning die bedoeld is de verkoop.

Waar moet de woning aan voldoen?

 • De woning staat leeg
 • De eigenaar kan de woning niet verkopen, op een andere manier verhuren of zelf bewonen
 • De eigenaar moet kunnen aantonen dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en binnen een redelijke termijn zal gaan plaatsvinden.

Wat kost een vergunning tijdelijke verhuur aan?
Het aanvragen van de vergunning tijdelijke verhuur kost € 111,60. Het aanvragen van een verlenging van de vergunning tijdelijke verhuur kost € 46,85. Dit noemen we legeskosten. Maak dit bedrag over op NL80 RABO 0102 6479 92 t.n.v Stichting Het Vierde Huis, onder vermelding van het kenmerk: TVP2023+adres.

Hoe vraag ik de vergunning tijdelijke verhuur aan?
Vul het aanvraagformulier in.

Zorg dat je dit meestuurt:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier;
 • Bewijs van eigendom: een recent kadastraal bericht eigendom (opvraagbaar op www.kadaster.nl);
 • De WOZ-beschikking;
 • Printscreen van betaling legeskosten;
 • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht met kopie legitimatie van de eigenaar;
 • Als er een vergunning aangevraagd wordt op basis van het voornemen tot afbraak of vernieuwbouw (artikel 15, lid 1c), moet de eigenaar aantonen dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en ook dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

Stuur dit per mail naar Het Vierde Huis. 

Hoe vraag ik de vergunning tijdelijke verhuur aan?
Vul het aanvraagformulier in.

Stuur dit per mail naar Het Vierde Huis. 

De regels van de huurovereenkomst
De standaard huurbeschermingsregels gelden niet voor de tijdelijke huurder van je koopwoning. Wel geldt een minimale huurtermijn van 6 maanden en een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder, en minimaal 1 maand voor de huurder. Als de vergunning is verlopen eindigt de huurovereenkomst automatisch. Je bepaalt zelf de hoogte van de huurprijs.

Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke verhuur van je koopwoning vind je op de website rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik een woning zonder urgentie?
Als je bent ingeschreven bij WoningNet kan je reageren op die woningen die passen bij je situatie. Je maakt meer kans als je langer bent ingeschreven, en als je reageert op woningen die minder gewild zijn. Soms worden woningen verloot.

Corporaties verhuren soms ook woningen in de vrije sector. Deze hebben een hogere huur, maar zijn vaak wel sneller beschikbaar.

Zijn er andere plekken om een woning te vinden?
Er zijn verschillende websites waar woningen en kamers te huur worden aangeboden, zoals:

Kan ik een urgentie aanvragen als ik ouder ben dan 65 jaar?
In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen al voorrang op andere woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Mag ik een aangeboden woning weigeren?
Je mag geen geschikte woning weigeren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of iemand een woning heeft geweigerd. Als dit zo is, wordt de urgentie ingetrokken.

Kan mijn urgentie verlengd worden?
Als je na 6 maanden nog geen geschikte woning hebt gevonden, kan je verlenging aanvragen. Mail naar utrecht@hetvierdehuis.nl. Dit moet voor het aflopen van de urgentietermijn, en kan vanaf 4 weken voordat de urgentie afloopt. Een urgentie wordt alleen verlengd als er niet genoeg aanbod is geweest dat paste bij het zoekprofiel.

Er staat een woning leeg, kan Het Vierde Huis bemiddelen?
Nee dat kan niet. Woningen worden aangeboden via WoningNet, alleen daar kan je met een urgentie reageren op het woningaanbod.

Mag ik een aangeboden woning weigeren als ik beroepsvoorrang heb?
Ja, maar als er binnen een jaar geen woning is gevonden wordt de voorrang niet verlengd.

Kan mijn beroepsvoorrang verlengd worden?
Ja, er moet dan opnieuw een aanvraag worden ingediend. Dit doe je voor het aflopen van de voorrangtermijn, en kan vanaf 8 weken voordat de voorrang afloopt. Een voorrang wordt alleen verlengd als er niet genoeg aanbod is geweest dat paste bij het zoekprofiel.

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Kan ik de indicatie weer op mijn nieuwe inschrijving krijgen?
Ja dat kan. Je vraagt dat aan via utrecht@hetvierdehuis.nl